Noticias
  • Com motivar-te per fer exerciciUna persona sense motivació personal no aconseguirà cap resultat. Aquesta gent normalment abandona l'esport (o qualsevol cosa) ràpidament, de seguida veu el costat dolent a les coses, tot té el [...]
  • Música per acompanyar l’esportNo és cap secret dir que vivim constantment pegats al telèfon mòbil, televisió, ràdio o qualsevol altre aparell electrònic. S'han convertit en els nostres millors aliats a l'hora de distreure [...]
  • Els valors que s’aprenen amb l’esportEls diners, la propaganda, la competició esportiva i la preparació per competir poden causar grans perjudicis en l'essència de l'esport, que no és una altra que l'esperit esportiu. El més important de [...]

Condicionament físic en sala d’entrament polivalent

COMPETÈNCIA GENERAL

Programar, dirigir i instruir activitats de condicionament físic, amb els elements propis d’una sala d’entrenament polivalent (SEP), ja siguin màquines de musculació, màquines cardiovasculars, barres, discos, halteres, aparells manuals simples. Realitzar la determinació inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional de les persones, amb un nivell de qualitat òptim tant en el procés com en els resultats i sempre des de la promoció de la salut i el benestar.

Aquesta qualificació es relaciona amb “AFD097_3 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE”

MODULS FORMATIUS

CodiModul formatiuHores
UF1703Aplicació de tests, proves i qüestionaris per a la valoració de la condició física, biològica i motivacional90
UF1704Tractament de dades d’una bateria de tests, proves i qüestionaris de valoració de la condició física, biològica i motivacional40
MF_2-0273-1121_3Valoració de les capacitats físiques.130
UF1710Programació i coordinació d’activitats de Fitness en una S.E.P.30
UF1711Programes d’entrenament a S.E.Ps70
UF1709Esdeveniments a Fitness sec i aquàtic30
MF_2-0274-1111_3Programació específica de sala d’entrenament polivalent130
UF1712:Domini tècnic, instal·lacions i seguretat en Sales d’Entrenament Polivalent (S.E.P)80
UF1713:Direcció i dinamització d’activitats d’entrenament en Sales d’Entrenament90
UF1709:Esdeveniments en Fitness sec i aquàtic30
MF_2-0275-1111_3Activitats de condicionament físic200
MF_2-0272-1111_2Primers auxilis.40
MP0367Mòdul de pràctiques professionals no laborals120
TOTALSCertificat de Professionalitat590h

UNITATS DE COMPETÈNCIA

CodiUnitat de competènciaNivell
UC_2-0274-11_3Programar les activitats pròpies d’una sala d’entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris de promoció de la salut i el benestar de la persona.3
UC_2-0273-11_3Determinar la condició física, biològica i de motivació de l’/la usuari/ària.3
UC_2-0275-11_3Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb equipaments i materials propis de sales d’entrenament polivalent (SEP).3
UC_2-0272-11_2Assistir com a primer/a intervinent en cas d’accident o situació d’emergència.2

OCUPACIONS O LLOCS DE TREBALL RELACIONATS

3723.1031 Monitor/a d’aparells de gimnàs.

3723.1086 Entrenador/a d’acondicionament físic a les SEPs de gimnasos i poliesportius.

3723.1086 Preparador/a Físic/a.

3723.1086 Entrenador/a personal.

Promotor/a d’activitats de condicionament físic.

Animador/a d’activitats de condicionament físic.

Coordinador/a d’activitats de “Fitness”.

3723.1086 Tècnic de recolzament en la preparació física d’esportistes.

Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials.