Noticias
 • Futbol, un esport més tàctic del que semblaEl futbol és l'esport rei, milions de persones ho confirmen i es donen cita de forma religiosa, tots els caps de setmana, en les pistes. La veritat és que darrere [...]
 • La importància dels educadors en l’esport de formacióEls educadors en l'esport de formació són tan rellevants com qualsevol un altre docent que es dediqui a l'abordatge d'una altra classe de temàtiques durant el procés formatiu dels estudiants. [...]
 • Els avanços tecnològics i l’esportLa tecnologia ha donat passos gegants en els últims anys, i en l'esport, tant amateur com a professional, s'ha anat incorporat per millorar l'acompliment dels atletes i de la competència, intentant [...]

Oposicions Guàrdia urbana i Policia local

Guàrdia Urbana i Policia Local

1 d’Octubre fins el dia de la prova

5h/setmana bloc teòric

2h/setmana proves físiques

 

TEÓRIC: Dilluns de 9h a 14h i de 15 a 20h 

PROVES FÍSIQUES: Dimecres de 9h a 11h i de 15h a 17h

 

Descripció de les proves

 1. Primer exercici: Prova cultural.
 2. Segon exercici: Prova de coneixements de català.
 3. Tercer exercici: Prova d’aptitud física.
 4. Quart exercici: Prova psicotècnica – proves de personalitat i entrevista personal.
 5. Cinquè exercici: Proves mèdiques.

Que ens distingeix?

 1. Psicòleg expert en psicotècnics.
 2. Coach per a preparar l’entrevista.
 3. Guàrdia urbà en actiu.
 4. Llicenciat en dret expert en el temari de la oposició.
 5. Expert en el temari de cultura general.
 6. Preparador físic i dietista.
 7. Simulacres d’exàmens.
 8. Acompanyament el dia de la prova per part dels professors.
 9. Tot el material de curs en format online a través de la plataforma ClickEdu.
 10. Pots venir a la franja horària que vulguis, matins o tardes indistintament. I si et ve de gust a les dues franges

Taula de preus (descompte del 20% ja aplicat)

PREPARACIÓ   MENSUAL
PART TEÒRICA, TEST I ENTREVISTA (5h/setmana) 60€ matricula + 95€/mes
PART FÍSICA (2h/setmana) 60€ de matricula + 45€/mes
PART TEORICA + FÍSICA (7h/setmana) 60€ de matricula + 140€/mes

Els alumnes podran venir sense cost afegit als grups de matí  i tarda i dissabtes indistintament si aviseu per email o teléfon a l’escola (places limitades  per aula i/o grup d’entrenament a 20 alumnes). oposicions@escolavitae.com

* Preparació de la prova de català no inclosa.

Ensenyament Gencat

Contacta amb nosaltres

Teòrica 95€/mes

I pel mateix preu...
prodràs fer GRATIS les clases
d´altres horaris

Requisits d’accés

Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.

No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.