Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Borsa de treball de personal docent

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Borsa de treball de personal docent

Si alguna vegada us heu plantejat la docència, llegiu amb atenció aquesta entrada: fins al 3 de març està obert el termini per presentar-vos com a persones candidates per cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament d’Ensenyament.

Està oberta la borsa de treball de personal docent

La borsa de docents, que s’obre cada any i inclou les persones que o bé ja han prestat servei o bé després de fer oposicions s’han quedat sense plaça, obre la convocatòria durant el curs per accedir en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per cobrir les necessitats.

Els requisits per a la incorporació els podeu trobar a la pàgina web. N’hi ha de generals per a tothom i d’altres segons el cos al qual es vol entrar. Per exemple, especialitats dels cicles formatius o professors tècnics de formació professional. Els cossos i especialitats que es convoquen podeu trobar-los aquí.

Entre els requisits veureu que hi ha la superació d’una prova. Aquesta prova es realitzarà en els centres on les persones interessades hagin estat nomenades per primera vegada. Per a professors de cicles formatius de formació professional caldrà:

 • Superar una part teòrica i una part pràctica. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en els currículums dels crèdits assignats a l’especialitat docent.
 • Es pot estar exempt de la prova si es té una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent. S’haurà d’acreditar l’experiència i la formació el mateix dia de la prova.
 • Aportar la documentació que es demana i que s’especifica aquí. Bàsicament certificats de Seguretat Social, certificat d’empresa si s’ha treballat com assalariat o documents que demostrin la feina realitzada com a autònoms.

Si voleu saber quins ensenyaments podeu impartir, podeu consultar aquestes dues llistes:

A la web de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT) hi trobareu la sol•licitud d’incorporació. El termini va començar el 10 de febrer i es tanca el 3 de març.

Per altra banda, si voleu treballar com a monitors o necessiteu fer pràctiques, la plataforma del lleure es un un punt de trobada entre entitats i monitors esportius i de lleure, on us podeu inscriure de manera gratuita.

El monitors poden:

 • Publicar el teu currículum i modificar-lo de forma senzilla.
 • Respondre a les ofertes de feina de les teves especialitats publicades per les entitats.

Les entitats poden:

 • Disposar de dues opcions de registre.
 • Tindreu accés a totes les dades dels monitors.
 • Podreu fer recerques fent filtres per especialitat i per dia de la semana disponible.
 • Monitors qualificats amb estrelles en funció de variables com: formació, disponibilitat, foto…
 • Ofertes de feina i/o practiques il·limitades.
 • Enviament massiu de e-mails fent un filtre d’especialitats.
 • Llistat de monitors inscrits a la oferta en la opció “gestionar les meves ofertes” amb possibilitats d’exportar-es a un Excel.
 • Les ofertes més actualitzades sortiran a la pàgina d’inici.