Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Certificat de Professionalitat Semipresencial

Un cop finalitzat els mòduls obtindràs la convalidació per acreditar-te en el ROPEC - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i el ROPELL - Registre Oficial de Professionals de l'Educació i el Lleure. No hauràs de fer cap exàmen extra, tan sols hauràs de sol·licitar l'habilitació amb l'administració del SOC (Servei d'Ocupació Català) i nosaltres t'assessorarem en el procés.

Animació Físic-Esportiva

Animació Físic-Esportiva
i Recreativa

àmbit professional

Esport, oci i turisme

modalitat

Semipresencial
(només exàmens)

Un cop finalitzat els mòduls obtindràs la convalidació per acreditar-te en el ROPEC - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i el ROPELL - Registre Oficial de Professionals de l'Educació i el Lleure. No hauràs de fer cap exàmen extra, tan sols hauràs de sol·licitar l'habilitació amb l'administració del SOC (Servei d'Ocupació Català) i nosaltres t'assessorarem en el procés.

Característiques del curs

àmbit professional

Esport, oci i turisme

MODALITAT

Semipresencial (només exàmens)

Pla d'estudis

Pla d'estudis

 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Planificació de l’animació Socioesportiva
 • Dinamització de jocs i activitats físic-recreatives
 • Dinamització de vetllades i activitats culturals
 • Dinamització de vetllades i espectacles
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius
 • Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d’animació fisicoesportiva i recreativa per a tot tipus de persones usuàries
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència
 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Planificació de l’animació Socioesportiva
 • Dinamització de jocs i activitats físic-recreatives
 • Dinamització de vetllades i activitats culturals
 • Dinamització de vetllades i espectacles
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius
 • Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d’animació fisicoesportiva i recreativa per a tot tipus de persones usuàries
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència

Certifica't i Treballa com a Professional de l'Esport

Certifica't i Treballa com a Professional de l'Esport

Escola Vitae Cerdanyola