Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Certificat de Professionalitat Semipresencial

Direcció d'ACtivitats de Lleure

Direcció i Coordinació
d'Activitats de Lleure

Aquest certificat de professionalitat està contemplat dins de l'oferta acadèmica reglada i autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està compost per mòduls que formen part del pla d'estudis del cicle formatiu de Grau Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva, i et capacita per treballar com a tècnic esportiu en l’especialitat cursada.

Un cop finalitzat els mòduls obtindràs la convalidació per acreditar-te en el ROPEC - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i el ROPELL - Registre Oficial de Professionals de l'Educació i el Lleure. No hauràs de fer cap exàmen extra, tan sols hauràs de sol·licitar l'habilitació amb l'administració del SOC (Servei d'Ocupació Català) i nosaltres t'assessorarem en el procés.

Direcció d'ACtivitats de Lleure

Direcció i Coordinació
d'Activitats de Lleure

Aquest certificat de professionalitat està contemplat dins de l'oferta acadèmica reglada i autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està compost per mòduls que formen part del pla d'estudis del cicle formatiu de Grau Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva, i et capacita per exercir professionalment com a tècnic esportiu en l’especialitat cursada.

àmbit professional

Esport, oci i turisme

modalitat

Semipresencial
(només exàmens)

Un cop finalitzat els mòduls obtindràs la convalidació per acreditar-te en el ROPEC - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i el ROPELL - Registre Oficial de Professionals de l'Educació i el Lleure. No hauràs de fer cap exàmen extra, tan sols hauràs de sol·licitar l'habilitació amb l'administració del SOC (Servei d'Ocupació Català) i nosaltres t'assessorarem en el procés.

Característiques del curs

àmbit professional

Esport, oci i turisme

MODALITAT

Semipresencial (només exàmens)

Pla d'estudis

Pla d'estudis

 • El grup i la seva dinamització
 • L’equip de treball
 • Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure
 • Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
 • Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
  • Formació en centres de treball
  • Tutoria
 • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de lleure educatiu
 • Actuar en processos grupals tenint en compte el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut
 • Generar equips de monitors, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil
 • Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en el lleure
  • El grup i la seva dinamització
  • L’equip de treball
 • Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure
 • Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
 • Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
  • Formació en centres de treball
  • Tutoria
 • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de lleure educatiu
 • Actuar en processos grupals tenint en compte el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut
 • Generar equips de monitors, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil
 • Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en el lleure
 • Certifica't i Treballa com a Professional de l'Esport

  Certifica't i Treballa com a Professional de l'Esport

  Escola Vitae Cerdanyola