Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Certificats de Professionalitat Semipresencial

Els certificats de professionalitat d'activitats físic-esportives estan contemplats dins de l'oferta acadèmica reglada i autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests certificats són mòduls que formen part del pla d'estudis de cicles de grau mitjà o de grau superior, i et capaciten per exercir professionalment com a tècnic esportiu en l’especialitat cursada.

Un cop finalitzat els estudis obtens la convalidació per poder acreditar-te en el ROPEC - Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya i el ROPELL - Registre Oficial de Professionals de l'Educació i el Lleure. No has de realitzar cap exàmen extra, tan sols has de sol·licitar l'habilitació amb l'administració i nosaltres t'assessorem en aquest procés.

MODALITAT SEMIPRESENCIAL

ON FARÀS ELS EXÀMENS PRESENCIALS?

Tots els Certificats que oferim a Escola Vitae s'imparteixen en modalitat semipresencial.

Ensenyament i Animació Socioesportiva ▸ Vitae Cerdanyola
Condicionament Físic ▸ Vitae Sant Andreu

▸ Àmbit de l'Ensenyament i l'Animació Socioesportiva

Animació físicoesportiva i recreativa
Direcció i coordinació d'activitats de lleure
Animació Físic-Esportiva
Direcció d'ACtivitats de Lleure

DURADA

746 hores

PREU

1.234,20 €

DURADA

713 hores

PREU

1.122 €

Mòduls i unitats formatives
 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Planificació de l’animació Socioesportiva
 • Dinamització de jocs i activitats físic-recreatives
 • Dinamització de vetllades i activitats culturals
 • Dinamització de vetllades i espectacles
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Elaborar, gestionar, promocionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius
 • Organitzar i dinamitzar esdeveniments, activitats i jocs d’animació fisicoesportiva i recreativa per a tot tipus de persones usuàries
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència
 • El grup i la seva dinamització
 • L’equip de treball
 • Recursos lúdics en projectes d’oci i temps lliure
 • Recursos expressius per l’animació d’oci i temps lliure
 • Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Planificar, organitzar, gestionar i avaluar projectes de lleure educatiu
 • Actuar en processos grupals tenint en compte el comportament i les característiques evolutives de la infància i la joventut
 • Generar equips de monitors, dinamitzar-los i supervisar-los en projectes educatius de lleure infantil i juvenil
 • Utilitzar tècniques i recursos educatius d’animació en el lleure

▸ Àmbit del Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent
Condicionament físic en
grup amb suport musical
Condicionament físic
aquàtic i hidrocinèsia
Fitness amb Suport Musical
Fitness Aquàtic

DURADA

516 hores

PREU

1.346,40 €

DURADA

582 hores

PREU

1.570,80 €

DURADA

549 hores

PREU

1.458,60 €

Mòduls i unitats formatives
 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Metodologia de les activitats en sala d’Entrenament polivalent
 • Elaboració de programes de Condicionament Físic en sala d’entrenament polivalent
 • Direcció i dinamització d’activitats neuromusculars
 • Direcció i dinamització d’activitats d’estiraments i mobilitat articular
 • Direcció i dinamització d’activitats cardiovasculars
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de l’usuari/ària
 • Programar les activitats pròpies d’una sala d’entrenament polivalent (SEP), atenent a criteris de promoció de la salut i el benestar de la persona usuària
 • Instruir i dirigir activitats de condicionament físic amb equipaments i materials propis de sales d’entrenament polivalent (SEP)
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència
 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Metodologia de les activitats bàsiques amb suport musical
 • Coordinació i organització d’activitats amb suport musical
 • Direcció de sessions d’activitats aeròbiques i de tonificació
 • Direcció d’activitats aeròbiques i de tonificació avançades i noves tendències
 • Direcció d’activitats amb aparells cíclics
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de l’usuari/ària
 • Dissenyar i executar coreografies amb els elements propis de l’aeròbic, les seves variants i activitats afins
 • Programar i dirigir activitats de condicionament físic en grup amb suport musical
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència
 • Bases anatòmiques, biomecàniques i fisiològiques
 • Avaluació de la condició física, biològica i motivacional
 • Elaboració i prescripció de programes de condicionamnet físic (nutrició)
 • Aplicació de primers auxilis
 • Metodologia de les activitats de fitness aquàtic
 • Direcció d’activitats de fitness aquàtic
 •  
 • Metodologia de les activitats d’hidrocinesia
 • Direcció d’activitats d’hidrocinesia
 • Formació en centres de treball
 • Tutoria
 • Determinar la condició física, biològica i motivacional de l’usuari/ària
 • Dissenyar i executar habilitats i seqüències de condicionament físic aquàtic
 • Programar, dirigir i dinamitzar activitats de condicionament físic aquàtic
 • Elaborar i aplicar protocols d’hidrocinèsia
 • Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència

Certifica't i Treballa com a Professional de l'Esport

Les presencialitats dels certificats es cursen a: