Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva


Enseñanza y Animación Sociodeportiva

Ensenyament i Animació
Socioesportiva

Aquests estudis et capaciten per a elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físic-recreatius per a tot tipus d'usuaris, així com per dirigir entrenaments d'esports individuals i d'equip de nivell base, activitats d'ensenyament, d'inclusió socio-esportiva i de temps de lleure.

Aprèn també a dissenyar un pla d'acció per esdeveniments esportius.

Ensenyament i
Animació Socioesportiva

Aquests estudis et capaciten per a elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físic-recreatius per a tot tipus d'usuaris, així com per dirigir entrenaments d'esports individuals i d'equip de nivell base, activitats d'ensenyament, d'inclusió socio-esportiva i de temps de lleure.

Aprèn també a dissenyar un pla d'acció per esdeveniments esportius.

Característiques del curs

Característiques
del curs

àmbit professional

Esport, oci i turisme

modalitat

Presencial i Semipresencial

inici - durada

Setembre - 2 cursos escolars - 2.000h
Formació a l'escola i en centres de treball

metodologia VITAE

Basada en les competències professionals d'un tècnic esportiu

àmbit professional

Esport, oci i turisme

modalitat

Presencial i Semipresencial

inici - durada

Setembre
2 cursos escolars - 2.000h
Formació en escola i centres de treball

metodologia VITAE

Basada en las competències professionals d'un tècnic esportiu

Pla d'estudis

Pla d'estudis

 • Activitats físic-esportives individuals
 • Activitats físic-esportives d’equip
 • Jocs i activitats físiques i recreatives
 • Metodologia de l’ensenyament esportiu
 • Anglès tècnic
 • Valoració de la condició física i intervenció en accident
 • Activitats d’oci i temps de lleure
 • Dinamització grupal
 • Activitats físic-esportives amb implements
 • Activitats físic-esportives per a la inclusió social
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
Deportes de implementos

🌐 En la MODALITAT SEMIPRESENCIAL pots assitir a classes presencials en cas que desitgis reforçar una matèria. Aquestes sessions pràctiques i els exàmens es realitzen a l'Escola Vitae Cerdanyola.

Primers Auxilis

Titulacions i formacions que aconseguiràs un cop superat el curs

DEA - Desfibrilador Extern Automàtic

Salvament i Socorrisme

Acreditació en el ROPEC i el ROPELL

Preparació Selectivitat

 • Activitats físic-esportives individuals
 • Activitats físic-esportives d’equip
 • Jocs i activitats físiques i recreatives
 • Metodologia de l’ensenyament esportiu
 • Anglès tècnic
 • Valoració de la condició física i intervenció en accident
 • Activitats d’oci i temps de lleure
 • Dinamització grupal
 • Activitats físic-esportives amb implements
 • Activitats físic-esportives per a la inclusió social
 • Planificació de l’animació socioesportiva
 • Projecte d’ensenyament i animació socioesportiva
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
Deportes de implementos

🌐 En la MODALITAT SEMIPRESENCIAL pots assitir a classes presencials en cas que desitgis reforçar una matèria. Aquestes sessions pràctiques i els exàmens es realitzen a l'Escola Vitae Cerdanyola.

Titulacions i formacions vinculades

Primers Auxilis

DEA - Desfibrilador Extern Automàtic

Salvament i Socorrisme

Acreditació ROPEC i ROPELL

Preparació Selectivitat

Sortides professionals

Sortides professionals

Esports

 • Tècnic esportiu
 • Animació fisic-esportiva
 • Coordinació d’Activitats d’animació esportiva
 • Àrbitre i/o jutge de competicions
 • Direcció d’activitats paracurriculars (escola)

Turisme i lleure

 • Responsable d’animació
 • Coordinació d’activitats físic-esportives
 • Animació d’activitats recreatives i espectacles
 • Monitor de temps de lleure
 • Direcció de campaments i activitats de temps de lleure

Gestió esportiva

 • Promotor/a d’activitats
 • Organitzador/a d’esdeveniments esportius

Esports

 • Tècnic esportiu
 • Animació fisic-esportiva
 • Coordinació d’Activitats d’animació esportiva
 • Àrbitre i/o jutge de competicions
 • Direcció d’activitats paracurriculars (escola)

Turisme i lleure

 • Responsable d’animació
 • Coordinació d’activitats físic-esportives
 • Animació d’activitats recreatives i espectacles
 • Monitor de temps de lleure
 • Direcció de campaments i activitats de temps de lleure

Gestió esportiva

 • Promotor/a d’activitats
 • Organitzador/a d’esdeveniments esportius

Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat d'activitats físiques i esportives són mòduls que formen part del pla d'estudis del grau superior. Et capaciten i t'acrediten per treballar com a tècnic esportiu en l’especialitat cursada.

▸ Animació físic-esportiva i recreativa
▸ Direcció i coordinació d'activitats d'oci

Certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat d'activitats físiques i esportives són mòduls que formen part del pla d'estudis del grau superior. Et capaciten i t'acrediten per treballar com a tècnic esportiu en l’especialitat cursada.

Animació físic-esportiva i recreativa

Direcció i coordinació d'activitats d'oci educatiu infantil i juvenil

Escoles Vitae