Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Acreditació en DEA (Desfibril·lador)

Davant d’una aturada cardíaca, cada minut que passa és primordial. Saber utilitzar un Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA) pot ser vital davant d’una parada cardíaca.

Però, qui pot utilitzar un DEA? En instal·lacions públiques i privades cal una persona autoritzada per fer ús del DEA, en cas d’aparells ubicats a la via pública no és obligatori tenir una persona autoritzada perquè el faci servir.

Per a treballar en l’àmbit de l’activitat física, l’esport i el lleure és molt recomanable disposar d’aquesta acreditació. A Catalunya només els centres homologats pel Departament de Salut de la Generalitat i el Consell Català de Ressuscitació poden expedir aquesta acreditació.

Per això cal realitzar un curs i superar una prova.

La titulació obtinguda cal renovar-la cada 3 anys realitzant un curs de reciclatge.

Curs DEA

Escola Vitae ofereix a l’alumnat la possibilitat d’obtenir l’acreditació homologada en DEA a través d’un curs impartit per la Creu Roja, centre acreditat per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i pel Consell Català de Ressuscitació per poder expedir aquesta titulació.

El curs és impartit per personal sanitari qualificat i acreditat. Es fan pràctiques amb maniquís i equips de simulació per tal de familiaritzar-se amb el protocol, aprendre a controlar els nervis i la situació per a ser eficaç en un moment donat.

  • Durada: 6 hores
  • Horari: 9 a 15h
  • Loc: Creu Roja Barcelona C/ Joan d’Àustria
  • Criteri d’avaluació: Assistència al 100% i realització de 2 minuts de compressions de qualitat en maniquí amb mecanisme de retroalimentació.

Qui expedeix la llicència?

L’entitat homologada Creu Roja serà l’encarregada d’expedir els títols de capacitació en DEA.

L’alumne haurà de gestionar directament amb la Creu Roja l’expedició del títol.

La renovació de la llicència es pot realitzar amb qualsevol entitat homologada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Qui pot realitzar el curs DEA?

Tot l’alumnat d’EAS, AAFE o CAFEM major de 18 anys.