Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Matriculacions Curs 2019/2020

Informació de tots els cicles formatius d’esport que oferim a les Escoles Vitae. Veureu les característiques de cada cicle, els requisits d’accés, els centres on s’imparteix el cicle, com fer la matrícula i quina és la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula.

Si vens d’un altre centre educatiu o bé sol·licites convalidacions d’assignatures (aquestes assignatures convalidades no es paguen), també pots sol·licitar pressupostos a mida.

IMPORTANT: Són preus tancats, no hi ha cap despesa extra.

Cicles formatius de modalitat presencial per al curs 2019 - 2020

Grau Superior Ensenyament i Animació Socioesportiva

 • Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Àmbit: Esportiu, lleure i turisme
 • Modalitat: Presencial

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris.

 • Lliurament de documentació: Juliol i Setembre 2019
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent enllaç:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: Setembre de 2019

CATALUNYA

A DISTANCIA

ESPANYA

 • Eskola Vitae Navarra: Plaza San Juan 5, 31620 
 • Escoles Vitae pendents d’acreditació per al proper curs (entrevistes a partir de l’1 de Maig de 2019)
  • Eskola Vitae Bilbao: Goiherri-Martiartu Errepidea, 13, 48950 Erandio
  • Escuela Vitae Saragossa: Fray Julián Garcés 100, 50007 
  • Eskola Vitae Logroño: Paseo de las Norias, 3, 26009
  • Escuela Vitae Madrid

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol família de cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i provenir de les famílies B i D.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Grau Superior Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Fitness-Matriculacions

Important! Aquest estudi està pendent d’acreditació per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

 • Nivell: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Àmbit: Esportiu
 • Modalitat: Presencial

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

 • Lliurament de documentació: Juliol i Setembre 2019
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent enllaç:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: Setembre de 2019

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol família de cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i provenir de les famílies B i D.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

CFGM Conducció Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural

 • Nivell: Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Àmbit: Esportiu, recreatiu i lleure
 • Modalitat: Presencial

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, en el camp del turisme i el lleure, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme. També capaciten per fer de tècnic/a d’esports d’aigua i de tècnic/a d’esports urbans i emergents.

La durada és de 1.400 hores (990 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • Lliurament de documentació: Juliol i Setembre 2019
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent enllaç:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: Setembre de 2019

CATALUNYA

A DISTANCIA

ESPANYA

 • Eskola Vitae Navarra: Plaza San Juan 5, 31620 
 • Escoles Vitae pendents d’acreditació per al proper curs (entrevistes a partir de l’1 de Maig de 2019)
  • Eskola Vitae Bilbao: Goiherri-Martiartu Errepidea, 13, 48950 Erandio
  • Escuela Vitae Saragossa: Fray Julián Garcés 100, 50007 

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Tècnic Esportiu en Futbol

 • Nivell: Ensenyament Esportiu Grau Mitjà
 • Esport: Futbol
 • Àmbit: Esportiu i rendiment
 • Modalitat: Presencial

El Nivell 1 d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils, categories inferiors i acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva. Superant el curs, s’obté el certificat deprimer nivell de futbol.
Té una durada de 485 hores (335 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 595 hores (395 al centre i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 • Lliurament de documentació: Juliol i Setembre 2019
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent enllaç:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: Setembre de 2019

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Tècnic esportiu Salvament i Socorrisme

 • Nivell: Ensenyament Esportiu de Grau Mitjà
 • Esport: Salvament i socorrisme
 • Àmbit: Esportiu i rendiment
 • Modalitat: Presencial

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.

Cicle inicial: El cicle inicial capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident).
Té una durada de 405 hores (290h en un centre educatiu i 115 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

Cicle final: capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals. Té una durada de 690 hores (500h en un centre educatiu i 190 en un centre de treball).

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 • Lliurament de documentació: Juliol i Setembre 2019
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent enllaç:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: Setembre de 2019

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Cursos intensius 2018 - 2019

Intensiu Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme (exclusiu alumnes EAS)

 • Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme
 • Esport: Salvament i socorrisme
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial (Exclusiu alumnes CFGS AAFE)
Curs intensiu especial per aquells alumnes que han cursat el CFGS d’Animació d’Activitats Fïsiques i Esportives. Requereix superar la prova específica d’accés d’Ensenyament Esportiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 
Cicle inicial: capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.

Documentació a presentar durant les dates de lliurament (Juliol/Setembre 2019):

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor   
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:  
   • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
   • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
   • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Si ja ets alumne/a nostre:

 • Certificat de la prova específica

Si no ets alumne/a d’Escola Vitae, la documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Cicle Inicial: 
   • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
   • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Per accedir al curs intensiu cal complir els requisits següents:

 • Tenir CFGS EAS/CF 100% finalitzat i aprovat (incloses les pràctiques)
 • Tenir aprovada la prova d’accés especifica

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Cicles formatius de modalitat semipresencial (online) 2019/20

CFGS Animació Activitats Físiques i Esportives (SEMIPRESENCIAL)

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Semipresencial

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l’entorn i de les persones participants.
La durada és de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Inici període d’inscripcions: 12 febrer 2018

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció un cop realitzats tots els tràmits corresponents fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juliol 2018
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:–> Consulteu les dates específiques de cada centre
 • Inici de curs: 12 Setembre 2018

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà,
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol família de cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i provenir de les famílies B i D.

 • Preu del curs: permet matricular les assignatures que es vulguin i planificar el curs com més convingui.
  • Un cop enviada la relació d’assignatures que es volen cursar a: online@escolavitae.com, et preparem un pressupost.
   • Preu de les assignatures:
    • 30h   –>  105€
    • 45h   –>  157,50€
    • 60h   –> 210€
    • 90h   –> 315€
    • 120h –> 420€
   • Preu de les presencialitats opcionals:
    • 6h de formació presencial:
     • Preu periode ordinari: 75€/unitat didàctica
     • Preu periode extraordinari: 90€/unitat didàctica

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: info@escolavitae.com

Curs 2019/2020

Matriculacions obertes

Instituto Deportivo Online

Novetat 2017/18

Com a novetat per aquest nou curs semipresencial 2018-2019 tenim la col·laboració entre Escola Vitae Online i l’Instituto Deportivo Online.

Ambdues entitats uneixen esforços per oferir el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives més interessant i potent que mai.