Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

FAQ

En aquest apartat intentem donar-te resposta als dubtes que et puguin sorgir en quant als estudis esportius que oferim. Si no trobes la resposta que busques o vols més informació, envia’ns un email a info@escolavitae.com i t’ajudarem.

Top 5 FAQ

1. Pot accedir un alumne de Grau Mitjà en CAFEMN al Grau Superior d’EAS i/o Condicionament Físic, sense fer una prova d’accés?

2. Puc inscriure’m a al Grau Superior d’EAS i/o Condicionament Físic si tinc 16 anys? 

3. Puc accedir si vinc d’Ensenyaments de Règim Especial, com Tècnic en Futbol? 

No. Has de fer la prova d’accés. La normativa només parla d’accés directe en estudis de Formació Professional, els ensenyaments de règim especial no s’entenen com a tal.

4. Si vinc de grau mitjà d’un altre família professional, puc accedir a l’EAS?

5. Com puc gestionar les beques?

Des de l’escola us informarem de quan surten les beques publicades pels organismes oficials i et facilitarem tota la documentació que estigui en les nostres mans, però la tramitació només la pot fer l’alumne. La otorgació de les beques depèn de molts paràmetres que decideix l’Estat anualment.

FAQ funcionament general Escola Vitae

1. A quins centres Vitae puc estudiar i quins són els preus dels cursos?

Actualment hi ha 4 escoles a Catalunya, 1 a Navarra i els estudis a distància. El nostre objectiu és oferir la possibilitat de formar-se com a tècnic esportiu a més persones, és per això que treballem per a generar noves seus (Granollers, Bilbao, Logroño i Zaragoza).

2. Es obligatòria l’assistència a classe?

L’alumne, en el format presencial, ha d’assistir mínim a un 80% de les sessions per tal d’optar a la convocatòria ordinària. En cas de superar aquest percentatge de faltes, haurà d’anar a la convocatòria extraordinària (no permet treure més d’un 5 en la qualificació final).

En el format semipresencial (online), el model de classe i d’avaluació està dissenyat especialment per a aquelles persones que no poden assistir presencialment a classe. És una titulació oficial i reconeguda pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb la mateixa validesa que la modalitat presencial.

3. Com funcionen les convalidacions d’assignatures?

Com a norma general, cap titulació d’un estudi inferior convalida una titulació d’un estudi superior. Per exemple, un Tècnic Esportiu de Futbol o un Tècnic de Grau Mitjà en CAFEMN, no podria sol·licitar la convalidació d’assignatures del Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiocesportives.

Sí és possible d’igual a igual (grau superior a superior) i a l’inrevés, per exemple un Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o un Tècnic Superior d’EAS podria sol·licitar les convalidacions dels blocs comuns de qualsevol tècnic esportiu.

En qualsevol cas, l’alumne pot gestionar la convalidació presentant una instància i adjuntant la documentació pertinent degudament certificada. L’Escola Vitae, seguint la normativa descrita anteriorment, decidirà si és possible o no la convalidació.

4. Soc esportista d’èlit, ho teniu en consideració?

Sí però sempre respectant l’assistència mínima a classe del 65%. Si superes el 35% tens l’opció d’examinar-te presentant-te a la convocatòria extraordinària (amb una nota màxima d’un 5). Si l’assistència no és compatible amb viatges i competicions, també tens la possibilitat de cursar els estudis en format semipresencial.

5. He de sortir una mica abans de classe, m’afectarà a la nota?

En el cas en que es realitzi algún exercici avaluatiu a final de la sessió i tu no hi siguis, no ho podràs recuperar. Si marxes quan quedin 30 minuts per finalitzar la sessió, a l’escola ho considerem com 1 falta sencera. Si és un cas puntual, cal parlar-ho directament amb el professor implicat i amb el teu tutor/a.

6. Què passa si em lesiono i no puc fer les pràctiques?

Com que la gran majoria dels alumnes d’Escola Vitae són esportistes, és un fet que pot succeir habitualment. És per aquesta raó que l’escola està preparada i posem a disposició de l’alumne/a lesionat/da la realització d’una avaluació alternativa perquè puguis optar a la mateixa nota acadèmica que els teus companys/es de classe.

7. Puc treballar a l’estranger amb aquestes titulacions?

Sí. Les titulacions que impartim a l’escola depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que a la vegada depenen del Ministeri d’Educació de l’Estat Espanyol. A nivell europeu està tot regulat (exiteix lliure circulació de treballadors a la zona de la Comunitat Econòmica Europea). Hi ha molts exemples dels nostres titulats que treballen a l’estranger, de fet, formar-se al nostre país té un punt de prestigi gràcies als èxits dels nostres esportistes d’èlit.

8. Es poden fer les pràctiques a l’estranger?

Sí, i des de l’Escola Vitae t’ajudem a aconseguir-les i a tramitar-les. Internament ho gestionem a través de la Fundació FP Barcelona i estem treballant en un nou departament d’Internacionalització de l’Escola Vitae per poder oferir més serveis en relació a aquest tema.

9. Puc proposar una entitat a on fer les pràctiques?

Sí. Sempre estem oberts a establir convenis de pràctiques amb noves entitats. L’alumne ho ha de sol·licitar via el seu professor/a de pràctiques, i serà aquest qui es possarà en contacte amb l’entitat demandada per acordar una entrevista. Si l’entitat en qüestió té un programa de pràctiques i bona predisposició, per part e l’escola no hi ha cap inconvenient.

10. Cal estar molt en forma per formar-se com a tècnic esportiu?

Per estudiar qualsevol estudi esportiu és imprescindible que practiquis i gaudeixis l’esport en el teu dia a dia. A vegades un alumne pot encadenar dues o tres classes pràctiques, així que recomanem cuidar-se i estar en forma per arofitar i gaudir les sessions.

11. Com es gestionen les baixes?

Cal seguir el següent protocol:

  1. Realitzar una reunió amb el tutor i amb direcció per exposar les causes

  2. Notificar la baixa per escrit a la secretaria del centre

  3. Secretaria realitza la tramitació de la baixa en funció de cada cas depenent del sistema de pagament que es va escollir

12. Com és el personal docent d’Escola Vitae?

És esportista, especialista i un apassionat de la seva feina. A més a més, està vinculat al món laboral i això proporciona a l’alumnat un vincle amb un professional en actiu que transmet una visió real i pràctica de la seva assignatura.

Coneix a l’equip docent

13. De quines instal·lacions disposa l’Escola Vitae?

Una de les característiques que ens distingeix com escola és que la formació s’impateix en clubs i instal·lacions esportives, gràcies a les quals els nostres alumnes tenen contacte diari i una visió real del sector esportiu.

📍 Escoles Vitae

14. Amb quines entitats col·laboradores treballeu?

Comptem amb importants sinèrgies amb entitats del sector esportiu. Per nosaltres és una prioritat oferir a l’alumne un ampli ventall de formació, és per això que el departament de Relacions amb Empreses treballa per incorporar noves entitats esportives cada any.

15. Doneu material esportiu?

  • Cada inici de curs els alumnes reben l’equipació oficial de l’Escola Vitae.
  • Per dur a terme la realització de les sessions pràctiques, cada centre posa a disposició de l’alumnat el material esportiu específic (pilotes, petos, raquetes de tennis i les pales de padel…)
  • El grau mitjà en Conducció d’Activitats Físic i Esportives en el Medi Natural requereix de que l’alumne disposi d’una bicicleta de muntanya.

16. Com són les tutories?

És un dels pilars de la nostra formació. Amb els alumnes menors de 18 anys tenim una relació directa amb els pares; i amb els majors de 18, consensuat amb l’alumne, signem un document que ens permet la comunicació amb les famílies.

Orientació a l’alumnat

17. Quines són les sortides professionals que ofereixen les formacions esportives?

Les opcions laborals són molt àmlplies en el món de l’esport. Tant a l’assignatura de Formació i Orientació Laboral com a les tutories, rebràs tota la informació que et facilitarà escollir l’itinerari que més s’apropi als seus interessos.

Sortides professionals en el sector esportiu

FAQ Grau Mitjà CAFEMN – Conducció d’Activitats Físic i Esportives en el Medi Natural

1. Quin material he de comprar per a dur a terme el curs?

Per dur a terme el curs necessitaràs una bicicleta de muntanya i un casc homologat. També és convenient que disposis de roba d’abric, motxilla i calçat de muntanya. El crèdit d’hípica es realitza a diverses escoles d’equitació que posen a disposició de l’alumnat el material específic per a la pràctica.

2. Cal superar alguna prova d’accés específica?

En el cas d’aquest cicle formatiu no cal realitzar cap prova per accedir-hi.

FAQ Grau Superior EAS – Ensenyament i Animació Socioesportiva

1. Si soc tècnic d’EAS, és necessari també el títol de monitor de lleure per poder treballar?

Amb el títol d’EAS obtindràs totes les competències relacionades amb el títol de Director de Lleure, per tant, pots treballar en aquest àmbit com a professional del lleure.

2. Amb el Tècnic esportiu en Futbol i/o Salvaent i Socorrisme, puc accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior?

No. Només hi podràs accedir directament si tens el Batxillerat. Si no el tens, caldrà que facis la prova d’accés a grau superior.

3. Aquest cicle també es pot cursar a distància, té la mateixa validesa que el presencial?

Sí. Té la mateixa validesa i permet a l’alumnat adquirir les mateixes competències professionals que el format presencial. L’Escola Vitae està acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es pionera en els estudis esportius online.

4. És obligatori matricular-me a la part pràctica de les assignatures?

No. Però és recomanable si creus (parlant amb el teu tutor/a) que tindràs dificultats per aprovar l’assignatura i vols fer un reforç.

FAQ Grau Superior FITNESS & WELLNES – Condicionament Físic

1. En què es diferencia de l’EAS?

El títol de tècnic superior d’EAS està enfocat l’ensenyament d’esports individuals i d’equip, així com d’activitats físic i lúdiques d’iniciació esportiva. Entrenadors, monitor, gestors de competicions i esdevenients lúdic-esportius…

El tècnic superior de CONDICIONAMENT FÍSIC està dissenyat per aprendre a dirigir activitats relacionades amb el món del fitness i del benestar a través de l’esport. Coreògrafs, monitors de sala de gimnàs, activitats aquàtiques, pilates…

2. Què és la formació DUAL?

És una modalitat de Formació Professional en la que tant el centre educatiu com l’empresa s’involucren en la formació dels alumnes. L’estudiant combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

+INFO FP DUAL

Altres FAQ d’interès

1. Com puc preparar la prova d’accés als cicles formatius de Grau Superior?

Per a treballar de forma específica aquesta prova, Escola Vitae col·labora amb l’Acadèmia Campus 25, una entitat experta en aquest tipus de proves que t’assessorarà en tots els temes relatius. Treballem de forma conjunta per tal d’oferir la millor orientació.

2. Puc accedir a la Universitat des del Grau Superior EAS i des de CONDICIONAMENT FÍSIC?

Amb els dos títols de Tècnic Superior pots accedir a estudis universitaris. Si vols millorar la teva nota mitjana per tenir més opcions i poder escollir Universitat, et recomanem presentar-te a la prova d’assignatures especifiques de la selectivitat.

3. Per treballar com a socorrista a una piscina em val la titulació de la creu roja o de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme?

No. La llei de professions de l’esport obliga a obtenir com a mínim el Cicle Inicial de Tècnic en Salvament i Socorrisme. De fet, tant la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme com la Creu Roja ja no imparteixen el curs i col·laboren amb escoles com Vitae on s’imparteix en el bloc específic.

Fins fa poc, aquells alumnes que obtenien el certificat del Grau Superior d’EAS podien treballar com a socorristes, ara ja no.