Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

SALIDAS PROFESIONALES SOCORRISMO

En aquest apartat trobareu la clasificació que des de l’escola Vitae donem a les professions relacionades amb el Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme.

Ho hem dividit en dos grups que es corresponen als nivells que impartim a l’escola i que proporcionen una sortida laboral concreta per cadascun d’ells.

Piscines i Parcs aqüàtics

Piscines i Parcs aqüàtics

Aquest és l’àmbit vinculat al cicle inicial de Salvament i Socorrisme. Durant l’estiu les possibilitats laborals es multipliquen i durant l’hivern a nivell normatiu és imprescindible la seva presencia.

L’àmbit de treball son els casals d’estiu, les cases de colonies, les comunitats de veïns, els parcs aqüàtics, els clubs esportius, els càmpings.

Perfil professional: Persones amb vocació d’ajudar als demés amb un gran sentit de la responsabilitat i amb qualitats físiques i habilitat dins el medi aqüàtic.

Formació necessària: Tècnic en Salvament i Socorrisme Cicle Inicial

Temps de formació: 6 mesos

Formació complementaria: Els clubs prioritzen la incorporació laboral d’aquells treballadors que poden desenvolupar altres tasques dins la instal·lació, per això serà interessant tenir algún grau en esport, ja sigui el CFGM d’Activitats en el Medi Natural o el CFGS d’Animació d’Activitats Fisicoesportives.

El reciclatge constant a banda de ser normativament necessari donarà al Socorrista seguretat i major control de les situacions.

Platges i entorns fluvials naturals

Platges i entorns fluvials naturals

Aquest àmbit professional requereix de la titulació del Cicle Final de Salvament i Socorrisme, obtenit així el corresponent Cicle Formatiu de Grau Mig.

L’àmbit d’actuació es l’entorn natural, això propoca un augment de la incertesa, es un medi molt menys controlat en el que el perill augmenta considerablement.

Platges, rius i llacs son els entorns dels que parlem. En ells es desenvolupen sovint activitats competitives i requereixen d’aquest professionals. A l’època d’estiu es multiplica exponencialment la presencia d’usuaris.

Existeixen empreses que estan especialitzades en la contractació d’aquest profesiosnals i que tenen contractes amb els Ajuntaments per a gestionar les platges i la seva seguretat.

Perfil professional: Nivell alt a nivell aqüàtic, també com a l’anterior nivell un gran sentit de la resposabilitat.

Formació necessària: Cicle Final de Salvament i Socorrisme

Temps de formació: 6 mesos aproximadament.

Formació complementaria: Cursos de reciclatge, primers auxilis, infermeria, climatologia. Participar en les competicions de Salvament i Socorrisme organitzades per la Federació i que a banda de ser una forma divertida de passar el temps proporcionen al Socorrista un estat de forma alt durant tota la temporada. Aquí trobareu un link.