Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Prova Selectivitat

Per què es important preparar la fase específica de la selectivitat?

žEn finalitzar el cicle tindràs la teva nota final (aquesta nota és sobre 10 punts)

  • Cal tenir el cicle aprovat amb una puntuació de 5 o més

žSi vols anar a la Universitat, amb aquesta nota en pots tenir suficient. Però què passa si a la carrera que vols accedir demanen una nota molt alta (fins a 14 punts)?

  • Hauràs de fer la Selectivitat
  • Hem de pujar nota, podem fer-ho fins a 4 punts

1, 2 o 3 assignatures, depèn dels punts que em faltin.

žLes assignatures no tenen el mateix valor. Per exemple, si vols fer INEFC, valdrà més Biologia que Ciències de la Terra.

  • La biologia pondera 2 punts. La nota que tregui a l’examen de biologia la multiplico per 0,2 i el resultat es suma directament a la meva nota del cicle
  • Les ciències de la Terra pondera 1 punt. La nota que tregui a l’examen de ciències de la terra la multiplico per 0,1 i el resultat es suma directament a la meva nota del cicle

žEts pots presentar a un màxim de 3 assignatures –les dues millors notes seran les que faran mitjana-) . I t’ajudaran a arribar als 14 punts.

  • Només compten les dues assignatures amb millor nota i sempre que la nota sigui superior a un 5, notes inferiors no ponderen.
  • Sempre tenir en compte quants punts em falten.

žPrepara’t almenys durant un curs acadèmic. Si fa temps que no estudies aquestes matèries, els continguts s’han d’estudiar.

Des de l’escola t’ajudem a preparar Biologia, que es l’assignatura que per contingut et pot facilitar més les coses. També et proporcionem els apunts de Ciencies de la Terra.

Si només em falta 1 punt amb una assignatura que ponderi 2, traient un 5 a l’examen ja en tinc prou

  • Em guarden les notes durant dos anys

Si vols preparar més o altres assignatures et recomanem que et possis en contacte amb Campus 25, entitat que col·labora amb nosaltres  www.campus25.es

Preus

567,79€ o 78,86€/mes x 8 quotes 3h de classe/setmana.

Calendari acadèmic

Inici de les classes: 7 de Novembre

Vacances de Nadal: Del 20 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015

Vacances de Setmana Santa: Del 28 de Març al 6 d’abril de 2015

Juny de 2015: final del curs depenent de la data de la convocatòria de les proves (aproximadament 9-10-11 de Juny).

Horari

– Matins dels divendres de 8,30h a 11,00h

– A partir del 1 de Maig incrementem el nombre d’hores i es faran sessions més intensives.

– Acompanyament el dia de la prova.

Sistema de treball

žEl temari de les assignatures es des de la base, centrant-nos en el punts més importants de cara al temari oficial del les PAU

žClasses dividides en una part teòrica i en una part pràctica

žCal reforçar la part pràctica amb feina a casa

žSuport per part del professorat a l’hora de resoldre dubtes via mail

žProgramació didàctica pensada per a que quedin de dues a tres setmanes per a fer només exàmens d’anys anteriors

žPlanificació horari d’estudi