Noticias
 • Sortides professionals en el món de l’esportLa inserció laboral dels graduats en FP Trobaré feina després d'estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l'esport?Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estudiants un cop finalitzen [...]
 • Especialistes en formació 100% esportivaIdentitatEscola Vitae és un centre de formació professional esportiva privat, amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir en la formació integral de l’alumnat, educar-lo [...]
 • Projecte educatiu propi: ImaginaMetodologia Vitae basada en les competències professionals IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae... "la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i [...]
CAT - CAS - VAS - EN

Formació professional esportiva dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona?

 • L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l’estudiant/aprenent al llarg de la seva estada.
 • L’empresa acull a l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L’empresa i el centre educatiu realitzen un seguiment i valoració de l’aprenent.

L’empresa acull a l’aprenent mitjançant una estada formativa que es desenvolupa en dues fases:

 • Fase d’integració: la relació que s’estableix és de pràctiques i l’aprenent té una assegurança escolar.
 • Fase de consolidació: hi ha dues opcions dins d’aquesta fase:
  • Opció 1: té una durada d’1 any com a mínim, la relació que s’estableix és un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, hi ha unes retribucions salarials pactades entre l’empresa i el centre educatiu tenint en compte el conveni col·lectiu i el salari mínim interprofessional, es realitza l’alta a la seguretat social com a treballador.
  • Opció 2: té una durada d’entre 2 i 10 mesos per curs, la relació que s’estableix és de beca, hi ha una retribució salarial pactada entre l’empresa i el centre educatiu, es realitza l’alta a la seguretat social com a becari.

Col·laboradors