Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Formació professional esportiva dual

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Ensenyament impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona?

 • L’empresa i el centre educatiu acorden les tasques que realitzarà l’estudiant/aprenent al llarg de la seva estada.
 • L’empresa acull a l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • L’empresa i el centre educatiu realitzen un seguiment i valoració de l’aprenent.

L’empresa acull a l’aprenent mitjançant una estada formativa que es desenvolupa en dues fases:

 • Fase d’integració: la relació que s’estableix és de pràctiques i l’aprenent té una assegurança escolar.
 • Fase de consolidació: hi ha dues opcions dins d’aquesta fase:
  • Opció 1: té una durada d’1 any com a mínim, la relació que s’estableix és un contracte de treball per a la formació i l’aprenentatge, hi ha unes retribucions salarials pactades entre l’empresa i el centre educatiu tenint en compte el conveni col·lectiu i el salari mínim interprofessional, es realitza l’alta a la seguretat social com a treballador.
  • Opció 2: té una durada d’entre 2 i 10 mesos per curs, la relació que s’estableix és de beca, hi ha una retribució salarial pactada entre l’empresa i el centre educatiu, es realitza l’alta a la seguretat social com a becari.

Col·laboradors