Noticias
 • Matrícula oberta curs 2019-2020 | Estudia un Cicle Formatiu d’Esport a Escola VitaeT'agrada l'esport i vols dedicar-te professionalment? Escola Vitae t'ofereix un ventall de Cicles Formatius d'Esport Ja està obert el procés de matriculació per al proper curs 2019-2020. Amb una oferta formativa [...]
 • BTT: bicicleta i muntanyaPer moltes persones, el BTT no és només un esport o un hobby. És un camí de vida. Aquí tenim 5 raons per què sent un mountain biker automàticament pujes el teu nivell [...]
 • L’impacte de l’exercici per a la salutEn l'actualitat, els costums sedentaris i la falta d'activitat física, en conjunt amb l'alimentació excessiva de menjars ferralles, estan produint greus complicacions en la salut de les persones, a causa [...]

Cicle Formatiu Grau Superior Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Informació general

Important! Aquest estudi està pendent d’acreditació per part del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Condicionament Físic (Fitness & Wellness)
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Metodologia educativa pròpia

Les matèries esdevenen un mitjà que proporciona coneixements, potenciant les aptituds dels alumnes i els prepara per a ser els futurs professionals de l’esport.
La filosofia “learning by doing” permet a l’alumne adquirir tècniques i reursos per tal d’assolir amb èxit els projectes transversals del món laboral.

 • Habilitats socials: atenció al client, atenció a la diversitat, màrqueting, psicologia de l’esport i coaching.
 • Valoració de la condició física i intervenció en accidents: fisiologia, anatomia, prevenció de lesions i nutrició esportiva.
 • Fitness en sala d’entrenament polivalent: Crossfit, entrenament funcional, rendiment, TRX i musculació. Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical: estructures musicals, parts i estructura
 • de les sessions.
 • Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical: zumba, ciclying, aerobic, bodypumb i bodycombat.
 • Condicionament físic a l’aigua: fitness acuàtic i tonificació aquàtica.
 • Tècniques de hidrocinèsia: aquagym
 • Control postural, benestar i manteniment funcional: pilates, ioga, hipopressius, estiraments, tonificació i G.A.C.
 • Formació i orientació laboral: inserció laboral, tècniques de cerca de feina amb les noves tecnologies i marc legislatiu de l’esport.
 • Empresa i iniciativa emprenedora: gestió esportiva i gestió d’eseveniments esportius. Projecte de condicionament físic: creació de festa esportiva amb població real.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior,
 • haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés (cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova).

Documentació

Documentació personal:
1. Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)
2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual
3. Foto de l’alumne mida carnet
4. Fotocòpia del certificat del número d’afiliació a la Seguretat Social (informació oficines: enllaç)
6. Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual (per poder cursar les pràctiques).
(Informació oficines: Gerència Territorial de Justícia. C/Garcilaso, 123. Barcelona.
Informació del certificat: enllaç).
7. Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
8. Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
 • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
 • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
 • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
 • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Documentació de centre:

9. Full de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) emplenat i signat​.
10. Document d’acceptació de normatives de l’escola.
11. Apte pràctica esportiva.
12. Ordre de domiciliació directa.
13. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides
14. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides en hora d’esbarjo. 
15. Document d’acceptació del servei de transport en autocar.


Els documents 6, 13 i 14 no són obligatòris pels alumnes majors d’edat.

Doble Titulació

 Erasmus +

Registre europeu de professionals de l’exercici i el Fitness.

Títol de Salvament i Socorrisme (Cicle inicial)

Tècnic en cycling indoor.

Preparació Selectivitat

Orientació a l'alumnat

La orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. En aquest sentit, tractem dues tipologies d’orientació: acadèmica i laboral.

Orientació acadèmica i orientació laboral

Orientació acadèmica

Tutor docent

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae tenen una orientació acadèmica dirigida per la figura del tutor. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic dins del centre, així com orientar la seva formació en un futur, tant dins d’Escola Vitae com a d’altres centres.

El tutor treballarà amb l’alumnat usant quatre formats de tutoria:

1.- Tutories grupals

2.- Tutories en grup reduït (3 alumnes)

3.- Tutories individuals

4.- Tutories amb les families

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). En aquest cas és la figura d’un professor/a de pràctiques qui planteja les 3 vies que l’alumne pot triar per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

1.- Sol·licitud d’exempció de FCT

2.- Acollir-se al programa Empresa-Escola de d’Escoles Vitae: veure centres FCT

3.- Treballar de forma individual amb el tutor per aconseguir una FCT que s’ajusti a les seves necessitats.

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu que l’alumne tingui una visió global de totes les noves tendències al món de l’esport, per tal que el nostre alumnat tingui capacitat d’elecció perquè coneix el sector.

En aquest procés de descoberta hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (el coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi el que vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important per nosaltres, és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines per a que participi plenament de la seva presa de decisions. És l’alumne qui decideix!

Laboralment, la família de l’esport és molt amplia. A l’escola l’alumnat ho veu tot, però comença a percebre quines són les temàtiques per les que té especial motivació.

Sortides Professionals Cicle Superior

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

CENTRES VITAE

A MÉS A MÉS

uob-logo

+ Convalida 1 any dels estudis universitaris de Ciències de l’activitat Física i de l’esport a la Universitat Bedfordshire d’Anglaterra

+ Possibilitat d’obtenir el títol de Monitor de Lleure.

+ Convalidacions en el CFGM FutbolCFGM Salvament i SocorrismeCFGM de Conducció en el Medi Natural i Urbà

+ Equipació Escola Vitae de regal.

+ Preparació proves d’accés a la Universitat en col·laboració amb Acadèmia Campus 25

+ Club Esportiu Vitae: Possibilitat de representar a l’escola en competicions esportives

VOLS REBRE INFORMACIÓ?