Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Cicle Formatiu Grau Superior d’Esport Semipresencial – Ensenyament i Animació Socioesportiva

Natació

Informació general

Estudiar a distància et permet cursar els estudis amb més flexibilitat d’horaris, adaptant la càrrega lectiva de matèries a les necessitas de l’alumnat.

La validesa dels estudis és la mateixa que la del cicle superior en modalitat presencial, per tant, és un format ideal per aquelles persones que han de compaginar feina amb estudis, i no poden assistir presencialment a les classes del cicle.

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i assolint la satisfacció dels usuaris.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Ensenyament i Animació Socioesportiva
 • Àmbit professional: Esportiu, lleure i turisme
 • Modalitat: Semipresencial

Titulació oficial

La titulació és oficial i homologada pel Ministeri d’Educació i el Departament d’Ensenyament (igual que en el format presencial). Té validesa a tota Espanya i als països de la UE.

Tutorització i seguiment del curs

Tindràs un tutor que serà el teu enllaç amb l’escola, podràs contactar amb ell/a a través de Clickedu. El professor de cada matèria estarà a la teva disposició per a qualsevol consulta dins el període en que l’assignatura estigui activa.

Ràpida resposta → Quan estiguis cursant una matèria, l’equip docent es compromet a respondre en un màxim de 24 hores. 

Metodologia

A la plataforma educativa virtual tindràs a la teva disposició els següents documents:

 • Guia didàctica de la matèria (presentació + planificació)
 • Apunts
 • Pautes dels treballs
 • Pautes de les semipresencialitat (únicament de les assignatures pràctiques)
 • Pautes dels exàmens teòrics i pràctics (només en aquelles assignatures pràctiques)

Sistema d'avaluació

Tot és a distància a excepció dels exàmens que són presencials (instal·laciones d’Escola Vitae Cerdanyola | Carrer de les Sitges, 08193, Barcelona).

Convocatòries:
 • 1ª Gener
 • 2ª Maig (alumnes de 2n curs) Juny (alumnes de 1r curs)

Hi ha dos tipus d’avaluació:

 • Avaluació contínua
 • Avaluació final
Opció A – CONTÍNUA
 • Avaluació Contínua (AC): Treballs o presencialitat* + Exàmens
 • Assignatures Pràctiques
 • Examen Teòric (20%) + Examen Pràctic (20%) + Treballs o presencialitat (60%)
 • Assignatures Teòriques
 • Examen Teòric (30%) + Treballs (70%)
Opció B – FINAL
 • Avaluació Final (AF): Examen Final
 • Assignatures Pràctiques
 • Examen Teòric (80%) + Examen Pràctic (20%)
 • Assignatures Teòriques
 • Examen Teòric (100%)
Si tries l’opció A tindràs dos camins a seguir:
 1. Lliurament de treball
 2. Assistir a la presencialitat de cada UD (Unitat Didàctica)
Per exemple: és possible que un alumne que cursa Natació (2 unitats didàctiques) decideixi fer la UD1 de manera presencial i la UD2 lliurant un treball.
Com s’avalua la presencialitat? Per assistir a la sessió l’alumne/a té un 5, ara bé, per poder millorar nota i poder optar al 10 s’haurà de fer un test via clickedu (plataforma virtual de l’escola).

Assignatures amb possibilitat d'assistir presencialment

Dia: Dissabtes
Horari: de 9:00h a 13:00h
Adreça: Escola Vitae Cerdanyola (Carrer de les Sitges, 08193, Barcelona)
 • Dinamització de les activitats físic-esportives en le medi terrestre
 • Dinamització de les activitats física-esportives en el medi aquàtic
 • Implementació d’activitats de lleure i temps lliure en el medi natural
 • Direcció d’activitats físic-esportives d’implements
 • Direcció d’activitats físic-esportives d’equip (bàsquet, voleibol i handbol)
 • Dinamització de jocs i activitats físic-recreatives
 • Dinamització de vetllades i activitats culturals
 • Dinamització de vetllades i espectacles
 • Activitats físiques per a la gent gran
 • Activitats físiques adaptades i d´inclusió
 • Anglès
 • Activitats dirigides
 • Noves tendències i entrenament personal
Les presencialitats tenen un cost extra, però no són obligatòries. Tot i així, és interessant assistir-hi si creus que necessites reforçar una matèria per superar l’exàmen pràctic.

Matriculació

La modalitat a distància et permet fer una matrícula a mida i pots regular el pressupost que vols destinar. Pots matricular-te en qualsevol moment de curs, però has de tenir en compte que potser algunes assignatures ja han finalitzat i hauràs perdut l’opció d’avaluació continua. Consulta el calendari d’assignatures.

El procés de matriculació s’inicia amb un assessorament telefónic, que servirà per conèixer la teva situació, explicar-te el funcionament d’aquesta formació i enviar-te un pressupost a mida.

Pla d'estudis

El Grau Superior d’EAS a distància té una durada mínima de 2 cursos (36 setmanes cadascún), de Setembre a Maig.

Hi ha opció de matricular-se en el curs sencer o adaptar la quantitat d’assignatures en funció de la dedicació setmanal, en aquest cas, és important tenir en compte la càrrega lectiva (hores) de les assignatures a l’hora d’escollir-les. *Tutoria és matèria obligatòria.

Si vens d’un altre centre et configurem el pla d’estudis.

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de grau mitjà,
 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior,
 • haver superat el 2n curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a + 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés (cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova).

Et recomanem que abans de començar el procés de matriculació contactis amb online@escolavitae.com per aclarir dubtes o bé per concertar una entrevista, ja sigui en persona o per telèfon.

Només et podràs matricular a assignatures de segon curs si tens superat mínim el 60% del primer curs.

Documentació

Documentació personal:
1. Fotocòpia del DNI/NIE de l’alumne/a (anvers i revers en la mateixa cara)
2. Fotocòpia de la targeta sanitària individual
3. Foto de l’alumne mida carnet
4. Fotocòpia del certificat del número d’afiliació a la Seguretat Social (informació oficines: enllaç)
6. Fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual (per poder cursar les pràctiques).
(Informació oficines: Gerència Territorial de Justícia. C/Garcilaso, 123. Barcelona.
Informació del certificat: enllaç).
7. Exclusiu menors d’edat: fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor
8. Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
 • Via d’accés Batxillerat: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic de batxillerat i original del certificat de les notes finals de 2n curs.
 • Via d’accés Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés de l’opció correcta amb la nota final.
 • Via d’accés des de Cicle Formatiu de Grau Mitjà de FP: Original del resguard de sol·licitud del títol acadèmic del CFGM i original del certificat de superació del curs amb la nota final.
 • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Documentació de centre:

9. Full de la Llei de Protecció de Dades (LOPD) emplenat i signat​.
10. Document d’acceptació de normatives de l’escola.
11. Apte pràctica esportiva.
12. Ordre de domiciliació directa.

13. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides
14. Autorització dels pares degudament emplenada i signada per a les sortides en hora d’esbarjo. 
15. Document d’acceptació del servei de transport en autocar.

Sortides Professionals Cicle Superior

Les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives les dividim en 4 grans àmbits. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva:

A més a més

Per què escollir Vitae?

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae... La "matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu

Especialistes en formació 100% esportiva

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius,

Escola Vitae complim 10 anys formant tècnics esportius

Quins són els orígens d’Escola Vitae? Si ens remuntem 10 anys enrere, ens situem en el districte d’Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. Va ser en el curs 2010-2011 quan

Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO. Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.