Noticias

Sol·licitud de matriculació i preus 2019/2020

A continuació t’expliquem els passos a seguir per iniciar el procés de preinscripció i com formalitzar la matrícula per tenir plaça a Escola Vitae per al curs 2018-2019:

FORMULARI

Escollir el centre, l’estudi i omplir el formulari de matriculació.

Importància de les dades: És important omplir el formulari de matriculació amb les dades personals correctes ja que són les que es faran servir per tramitar l‘alta al centre.

Si hi ha dades incorrectes o incomplertes, l‘alta no es tramitarà.

PAGAMENT

Hi ha dues opcions de pagament:

 • Pagament únic

 • Pagament fraccionat, cal abonar un 1er pagament + 9 o 10 mensualitats en funció de l‘estudi.

Les places s‘adjudiquen per estricte odre de pagament.

Un cop omplert el formulari, has de realitzar el pagament per transferència o ingrés bancari indicant:

 • Nom i Cognoms (és important posar els dos cognoms) + codi de centre
  • Barcelona Les Corts: Codi de centre 1
  • Barcelona Sant Andreu: Codi de centre 2
  • Girona: Codi de centre 3
  • Cerdanyola: Codi de centre 4
  • Escola Vitae Vall d’Hebrón: Codi de centre 5
  • Escola Vitae Semipresencial: Codi de centre 7

L’import del 1er pagament només es retornarà en els següents casos:

 • No tenir els requisits d‘accés (no superar la prova d‘accés)
 • No quedin places suficients
 • No hi hagi prous alumnes per a crear grup.

LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ

Un cop finalitzat el primer procés de FORMULARI + PAGAMENT, es rebrà un correu electrònic de benvinguda del centre informant de les dates de lliurament de la documentació requerida per iniciar el curs.
Hi ha 2 dates de lliurament:

 • juliol
 • setembre
 • fotocòpia DNI (anvers i revers en la mateixa cara)
 • fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • foto de l‘alumne mida carnet
 • fotocòpia del certificat del número d’afiliació a la Seguretat Social
 • fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • documentació de matrículació proporcionada per Escola Vitae
 • documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d‘accés
 • Exclusiu menors d’edat:
  • fotocòpia llibre de família + DNI pare i/o mare i/o tutor

Si no es lliura tota la documentació requerida a les dates indicades, no es podrà iniciar el curs.

Si ja has llegit totes les instruccions, ja pots iniciar la sol·licitud de matriculació seleccionant el centre on cursar els estudis:

Selecciona el centre i el cicle formatiu que vols cursar

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.650€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 317,50€ (de setembre a juny)

ENSENYAMENT ESPORTIU GRAU MITJÀ

TÈCNIC ESPORTIU EN FUTBOL

Preu del curs: Pendent*

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

CONDICIONAMENT FÍSIC (FITNESS & WELLNESS)

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Condicionament Físic (Fitness & Wellness) 3.650€/curs
  – 1er pagament de 470€ + 10 quotes de 318€ (de setembre a juny) 

ENSENYAMENT ESPORTIU GRAU MITJÀ

 TÈCNIC  SALVAMENT I SOCORRISME

Preu del curs: Pendent*

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 3.990€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 354€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.550€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 307,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 3.850€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 340€ (de setembre a juny)

ENSENYAMENT ESPORTIU GRAU MITJÀ

TÈCNIC ESPORTIU EN FUTBOL

Preu del curs: Pendent*

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.550€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 307,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 3.850€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 340€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.750€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 327,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 4.070€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 362€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 4.050€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 357,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 4.250€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 380€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Aquest estudi està pendent d’acreditació 

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.650€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 317,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

Aquest estudi està pendent d’acreditació 

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 3.990€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 354€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.750€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 327,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 4.070€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 362€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Aquest estudi està pendent d’acreditació 

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 4.500€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 402,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Aquest estudi està pendent d’acreditació 

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.750€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 327,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ ACTIVITATS FÍSIQUES EN EL MEDI NATURAL

Aquest estudi està pendent d’acreditació 

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 4.070€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 362€ (de setembre a juny)

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva Semipresencial
  – 1er pagament de 445€

  – Preu total del curs: depenent del pressupost

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR

ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA

Aquest estudi s’imparteix en Espanyol i Euskera. Podràs escollir l’opció que prefereixis dins el formulari de matriculació.  

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva 3.850€/curs
  – 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 337,50€ (de setembre a juny)

CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ

CONDUCCIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.

 • CFGM Conducció d’Activitats Físiques i Esportives al Medi Natural 4.070€/curs
  – 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 362€ (de setembre a juny)