Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Inserció laboral dels ensenyaments professionals: dades d’interès

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Inserció laboral dels ensenyaments professionals: dades d’interès

El Departament d’Ensenyament elabora anualment un informe sobre estadística d’inserció laboral enfocat a ensenyaments professionals. Aquestes dades s’aconsegueixen mitjançant enquestes telefòniques realitzades als alumnes graduats sis mesos després d’haver acabat els estudis.

Estat de la inserció laboral a Catalunya

Els ensenyaments tinguts en compte en aquest informe són:

  • FPI (formació professional inicial: cicles formatius de grau mitjà i superior)
  • FPI a distància (cicles formatius de grau mitjà i superior)
  • Ensenyaments d’esports
  • Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
  • Ensenyaments artístics superiors de disseny, dansa, música, art dramàtic i conservació i restauració de béns culturals
  • PQPI (programes de qualificació professional inicial)

Són moltes les dades que ens aporta aquest estudi, però ens fixarem en alguns conceptes. Per exemple, el gràfic següent mostra la inserció laboral segons la família professional dels graduats de grau superior:

Inserció laboral

Comparant-la amb la inserció dels CFGM, podem observar que la dels cicles formatius de grau superior és més alta, i que hi ha dotze famílies professionals que tenen una inserció laboral per sobre del 50%: indústries alimentàries, imatge personal, instal•lació i manteniment, fabricació i mecànica, electricitat i electrònica, agrària, energia i aigua, maritimopesquera, tèxtil, confecció i pell, química, activitats físiques i esportives i fusta, moble i suro.

També hem trobat interessant el punt 17 i 18 de l’informe: “Vies per trobar feina en els graduats de grau mitjà i superior”. També es distingeix per gènere. Les formes més comunes són: a través de l’enviament de CV, a través de la xarxa personal de contactes i a través de l’empresa on s’han realitzat les pràctiques. El punt 19 apunta el motiu pel qual els graduats no troben feina: manca d’ofertes laborals adequades a la formació rebuda o falta d’experiència. Els punts següents (21-25) parlen del nivell de salari.

L’informe, que s’elabora amb la col•laboració del Consell General de Cambres de Catalunya, inclou conclusions finals sobre cadascun dels temes qüestionats. També està annexat el llistat de centres que han participat i el model d’enquesta.

Si voleu dades anteriors per realitzar estudis comparatius, a la web d’Estudiar a Catalunya trobareu els informes d’altres anys (el primer és del curs 2006-2007).