Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

La capacitat de síntesi, una competència professional molt valorada

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
La capacitat de síntesi, una competència professional molt valorada

Solucions. Segurament sigui aquesta la paraula més escoltada quan es pregunta a un empresari per allò que més valora o espera dels seus treballadors. I més encara en un món tan canviant com l’actual, en el que l’habilitat per donar resposta a noves situacions i escenaris és més benvinguda que mai. Però per poder aportar solucions és imprescindible disposar d’una bona capacitat de síntesi.

No sense raó, la Síntesi s’inclou dintre de les denominades “habilitats d’ocupació”, atès que els treballadors que la posseeixen resulten ser més adaptables i flexibles en la seva professió.

La síntesi, una habilitat indispensable

La capacitat de síntesi és aquesta preuada habilitat que consisteix en entendre els problemes i saber detectar la seva essència, com a pas previ per donar amb la seva correcta solució. Prèviament, és necessari haver sabut analitzar el tema en qüestió, separar-ho en les seves parts constituents i treure-li el que no és important, amb la finalitat de destacar l’essència sobre tot allò que és superflu.

Per això, és important diferenciar entre el treball que es duu a terme quan es sintetitza una informació i quan es realitza un mer resum.

En el primer cas, es tracta d’un procés en el qual s’extreu allò veritablement important i es presenta de forma adequada i intel•ligent per a la seva perfecta comprensió. En el segon, no és més que una recopilació mecànica de dades sense ordenació ni jerarquies.

La capacitat de síntesi es pot treballar per millorar-la i perfeccionar-la. Per a això és molt recomanable seguir una sèrie de passos fonamentals que ens ajudaran a enfocar-la i guiar-la:

1. Fixació de l’objectiu del nostre treball. A quin problema pretenem donar resposta?
2. Coneixement bàsic del tema a sintetitzar. Sense un estudi mínim o experiència prèvia sobre la qüestió a tractar no tindrem base suficient per analitzar-la.
3. Detecció de les parts del problema. En aquest pas del procés resulta imprescindible disposar d’ull clínic per seleccionar només els conceptes realment clau.
4. Ordenació jeràrquica dels conceptes, des dels generals fins als més específics.
5. Estudi i fixació de les relacions entre les parts.

Un cop realitzats aquests passos, tindrem davant nosaltres una representació sintetitzada de la realitat que estem estudiant. I estarem en disposició d’oferir una resposta que apunti cap a l’autèntica essència del problema.