Noticias

La psicologia esportiva té futur?

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
La psicologia esportiva té futur?

La popular frase “mens sana in corpore sano” és una excel·lent manera d’introduir aquest tema. Malgrat haver estat esmentada molts anys enrere, és una forma de resumir la manera en el qual la ment si juga un paper fonamental entorn de la manera en el qual es rendeix a nivell esportiu.

A més de l’anterior, s’evidenciï cada vegada amb major claredat, com l’estat psicològic d’un competidor esportiu, particularment els de alt rendiment, influeix de manera rellevant, en els resultats que s’obtenen.

Relació entre psicologia i rendiment

Aquesta és una disciplina en la qual es recullen elements de la fisiologia, psicologia, sociologia, qui és ideologia i biomecànica, comprenent que l’objecte d’estudi gira entorn de l’acompliment esportiu a través d’una perspectiva que parteix des de la ment.

D’acord amb l’avanç actual d’aquesta disciplina, són tres els objectius principals que poden ser esmentats com a claus per a ella:

  1. Brindar assistència psicològica als atletes, equips, entrenadors, docents i preparadors físics.

  2. Optimitzar cadascun dels diferents recursos dels quals disposen els esportistes i així contribuir de manera significativa en la forma en què progressen a nivell tècnic, comunicatiu i de qualitat.

  3. Desenvolupar tècniques perquè l’entrenament que les habilitats mentals siguin d’utilitat per a la gestió de l’ansietat i l’estrès.

Per acabar, quan un esportista gaudeix d’una bona salut psicològica els àmbits en els quals es milloren són:

  • Concentració: Quan l’estat emocional i psicològic és l’adequat, les energies i els recursos entorn d’un objectiu plantejat s’usen de millor manera.

  • Atenció: Les distraccions innecessàries i el permetre una focalització de l’atenció s’aguditzaran.

  • Motivació: Mobilitzar l’energia interna amb una finalitat possibilitarà un ús intel·ligent dels recursos.

  • Comunicació: Gestionar les emocions fa més senzill aconseguir una connexió harmònica i eficaç amb els altres components d’un equip i fer front a la competència.

Noticies Educació

Perquè el pàdel és ara l’esport favorit de molts?

Perquè el pàdel és ara l’esport favorit de molts?

El pàdel es un esport que cada vegada està més de moda, sobre això no hi ha discussió ja que és el segon esport més practicat al país, per davant [...]