Noticias
 • Quins esports estan de moda?L'esport és una d'aquestes activitats que a més de ser promulgada i promoguda per tractar-se d'una demostració que s'està sostenint una vida saludable, és una font d'entreteniment rellevant que requereix [...]
 • És convenient fer esport en la tercera edat?Una de les preguntes recurrents per part de les persones que es troben en la tercera edat, tenen a veure amb la manera correcta o més pertinent d'afrontar l'esport, tenint [...]
 • L’exercici físic com a activitat de lleureEn la majoria dels casos en els quals es parla sobre l'exercici físic com una opció d'oci, es planteja aquest tipus de proposta entorn de la manera en què s'empren [...]

Oposicions Guàrdia urbana i Policia local

Guàrdia Urbana i Policia Local

1 d’Octubre fins el dia de la prova

5h/setmana bloc teòric

2h/setmana proves físiques

 

TEÓRIC: Dilluns de 9h a 14h i de 15 a 20h 

PROVES FÍSIQUES: Dimecres de 9h a 11h i de 15h a 17h

 

Descripció de les proves

 1. Primer exercici: Prova cultural.
 2. Segon exercici: Prova de coneixements de català.
 3. Tercer exercici: Prova d’aptitud física.
 4. Quart exercici: Prova psicotècnica – proves de personalitat i entrevista personal.
 5. Cinquè exercici: Proves mèdiques.

Que ens distingeix?

 1. Psicòleg expert en psicotècnics.
 2. Coach per a preparar l’entrevista.
 3. Guàrdia urbà en actiu.
 4. Llicenciat en dret expert en el temari de la oposició.
 5. Expert en el temari de cultura general.
 6. Preparador físic i dietista.
 7. Simulacres d’exàmens.
 8. Acompanyament el dia de la prova per part dels professors.
 9. Tot el material de curs en format online a través de la plataforma ClickEdu.
 10. Pots venir a la franja horària que vulguis, matins o tardes indistintament. I si et ve de gust a les dues franges

Taula de preus (descompte del 20% ja aplicat)

PREPARACIÓ  MENSUAL
PART TEÒRICA, TEST I ENTREVISTA (5h/setmana)60€ matricula + 95€/mes
PART FÍSICA (2h/setmana)60€ de matricula + 45€/mes
PART TEORICA + FÍSICA (7h/setmana)60€ de matricula + 140€/mes

Els alumnes podran venir sense cost afegit als grups de matí  i tarda i dissabtes indistintament si aviseu per email o teléfon a l’escola (places limitades  per aula i/o grup d’entrenament a 20 alumnes). [email protected]

* Preparació de la prova de català no inclosa.

Ensenyament Gencat

Contacta amb nosaltres

Teòrica 95€/mes

I pel mateix preu...
prodràs fer GRATIS les clases
d´altres horaris

Requisits d’accés

Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

Posseir el títol de graduat en educació secundària, graduat escolar, tècnic auxiliar o un altre títol equivalent o superior. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Haver complert 18 anys i no haver-ne complert 35.

No tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

No haver estat condemnat, ni inhabilitat per a les funcions públiques.