Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Orientació a l’alumnat

L’orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. Les Escoles Vitae disposen d’un servei comú d’Orientació Formativa liderat per un responsable que dona resposta a totes aquelles inquietuds a nivell formatiu que puguin tenir els alumnes durant la seva estada a l’escola.

Funcions del servei d’Orientació Formativa:

  1. Donar resposta a les preguntes de l’alumnat de les Escoles Vitae en tot el que fa referència als seus estudis actuals i de futur.
  2. Cercar col·laboracions amb organismes per tal que els alumnes puguin beneficiar-se de convalidacions de continguts dels futurs estudis que vulguin cursar.

Orientació acadèmica

Tutors

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae reben orientació acadèmica dirigida per un tutor/a. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic al centre, així com orientar la seva formació en un futur, a través de:

  • Tutories grupals
  • Tutories en grup reduït (3 alumnes)
  • Tutories individuals
  • Tutories amb les families

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). Es plantegen 3 vies per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

  1. Sol·licitud d’exempció de FCT
  2. Empresa-Escola (empresaescola@escolavitae.com)
  3. Treballar de forma individual amb el docent de pràctiques per aconseguir una FCT que s’ajusti a les necessitats de cada alumne

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu de que l’alumne es familiaritzi amb totes les noves tendències i professions que ofereix el món de l’esport i tingui capacitat d’elecció al conèixer el sector.

El sector esportiu és molt ampli, a l’escola, l’alumne coneix aquesta visió global i les branques per les que té especial interés.

En aquest procés de descobriment hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi què vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines perquè que participi plenament en la seva presa de decisions.

Per què escollir Vitae?

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae... La "matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu

Especialistes en formació 100% esportiva

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius,

Escola Vitae complim 10 anys formant tècnics esportius

Quins són els orígens d’Escola Vitae? Si ens remuntem 10 anys enrere, ens situem en el districte d’Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. Va ser en el curs 2010-2011 quan

Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO. Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.