Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Orientació a l’alumnat

L’orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. Les Escoles Vitae disposen d’un servei comú d’Orientació Formativa liderat per un responsable que dona resposta a totes aquelles inquietuds a nivell formatiu que puguin tenir els alumnes durant la seva estada a l’escola.

Funcions del servei d’Orientació Formativa:

  1. Donar resposta a les preguntes de l’alumnat de les Escoles Vitae en tot el que fa referència als seus estudis actuals i de futur.
  2. Cercar col·laboracions amb organismes per tal que els alumnes puguin beneficiar-se de convalidacions de continguts dels futurs estudis que vulguin cursar.

Orientació acadèmica

Tutors

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae reben orientació acadèmica dirigida per un tutor/a. La seva funció principal és acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic al centre i orientar la seva formació a través de:

  • Tutories grupals
  • Tutories en grup reduït (3 alumnes)
  • Tutories individuals
  • Tutories amb les famílies

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica també està inclosa la Formació en Centres de Treball (FCT). Es plantegen 3 vies per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

  1. Sol·licitud d’exempció de l’FCT
  2. Empresa-Escola (empresaescola@escolavitae.com)
  3. Treballar de forma individual amb el docent de pràctiques per aconseguir una FCT que s’ajusti a les necessitats de cada alumne

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu de que l’alumne es familiaritzi amb totes les noves tendències i professions que ofereix el món de l’esport i tingui capacitat d’elecció al conèixer el sector.

El sector esportiu és molt ampli, i a l’escola l’alumne té l’oportunitat de construir aquesta visió global i conèixer les branques per les que té especial interés.

En aquest procés de descobriment intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el coach qui ajuda a l’alumne a ordenar tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

Mitjançant tallers en grups reduïts, el coach i el tutor treballen conjuntament perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi què vol fer durant i després de la seva etapa a l’Escola Vitae.

El més important és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on dirigeix la seva formació. Des de l’escola donem les eines perquè que participi plenament en la seva presa de decisions.

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.