Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Orientació a l’alumnat

Servei d'orientació a l'alumnat

La orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. En aquest sentit, tractem dues tipologies d’orientació: acadèmica i laboral.

Orientació acadèmica i orientació laboral

Tutor/a personal

Tutor Docent

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae tenen una orientació acadèmica dirigida per la figura del Tutor. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic dins del centre, així com orientar la seva formació en un futur, tant dins d’Escola Vitae com a d’altres centres.

El tutor treballarà amb l’alumnat usant quatre formats de tutoria:

1.- Tutories grupals

2.- Tutories en grup reduït (3 alumnes)

3.- Tutories individuals

4.- Tutories amb les families

Tutor de Pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). En aquest cas és la figura d’un tutor de pràctiques qui planteja les 3 vies que l’alumne pot triar per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

1.- Sol·licitud d’exempció de FCT

2.- Acollir-se al programa Empresa-Escola de d’Escoles Vitae: veure centres FCT

3.- Treballar de forma individual amb el tutor per aconseguir una FCT que s’ajusti a les seves necessitats.

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu que l’alumne tingui una visió global de totes les noves tendències al món de l’esport, per tal que el nostre alumnat tingui capacitat d’elecció perquè coneix el sector.

En aquest procés de descoberta hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (el coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi el que vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important per nosaltres, és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines per a que participi plenament de la seva presa de decisions. És l’alumne qui decideix!

Laboralment, la família de l’esport és molt amplia. A l’escola l’alumnat ho veu tot, però comença a percebre quines són les temàtiques per les que té especial motivació.

Orientació formativa

Les Escoles Vitae disposen d’un servei comú d’Orientació Formativa liderat per un responsable que dóna resposta a totes aquelles inquietuds a nivell formatiu que puguin tenir els alumnes durant la seva estada a l’escola.

Les funcions del servei d’Orientació Formativa son:

Donar resposta a les preguntes de l’alumnat de les Escoles Vitae en tot el que fa referència als seus estudis actuals i de futur.
Cercar col·laboracions amb organismes per tal que els alumnes puguin beneficiar-se de convalidacions de continguts dels futurs estudis que vulguin cursar.