Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Pla Català d’Esport a l’Escola

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Pla Català d’Esport a l’Escola

El Pla Català d’Esport a l’Escola és un projecte que es duu a terme des de l’any 2005 i que té com a principal objectiu el poder fomentar i incrementar la participació dels nens i nenes en les activitats esportives, fent-ho en horari no lectiu però en el propi centre, i aprofitant per remarcar els avantatges que aquesta pràctica suposa, com ara l’augment dels costums saludables i l’educació en valors.

Practicar esport a l’escola

Quan va començar aquesta iniciativa, s’havia detectat que hi havia molts alumnes que no tenien per costum fer esport. Això suposava problemes de salut (immediats o a la llarga), fruit sobretot del sedentarisme i de la obesitat.

Quins han sigut els punts forts d’aquest Pla?

• Poder crear associacions esportives a nivell escolar i on participessin no només els alumnes sinó tota la comunitat educativa implicada.
• Poder coordinar totes aquestes activitats perquè no quedessin soltes, gràcies a la figura d’un coordinador.
• Poder col•laborar amb els centres, tant el propi centre educatiu com els equipaments del barri.
• Poder oferir una oferta ajustada a les demandes esportives dels nois i noies.

La prova pilot, feta al curs 2005-2006, es va posar en marxa a uns cent centres educatius, la qual la majoria eren públics. A partir de llavors s’han anat incorporant uns 200-300 centres cada any (els criteris per escollir els centres depenien del tipus d’equipament i del pressupost dels agents implicats).

Si un institut està interessat en participar cal que es posi en contacte amb els responsables del Pla i que a més:

• Nomeni a un professor per a exercir de coordinador del projecte (i preferentment que sigui professorat vinculat amb l’Educació Física).
• Compromís per crear l’AEE (Associació Esport a l’Escola) o SEE (Secció Esportiva Escolar) per gestionar el desenvolupament del programa.
• Tingui en compte que el coordinador nomenat ha de participar en sessions de formació i que per tant se li ha de facilitar l’assistència.
• Estableixi col•laboracions amb la resta d’agents implicats.
• Faci bon ús dels recursos econòmics destinats al projecte.
• Es comprometi a facilitar els documents que facin falta quan siguin demanats.