Noticias

Pla d’Estudis CFGS Animació Activitats Físiques i Esportives Semipresencial

CFGS Animació Activitats Físiques i Esportives

Aquest cicle superior té una durada mínima de 2 cursos, de 36 setmanes cadascún, de Setembre a Maig.

Hi ha opció de cursar el curs sencer o adaptar la quantitat d’assignatures en funció de la dedicació setmanal. En aquest sentit, és important tenir en compte la càrrega lectiva de les assignatures (hores) a l’hora d’escollir-les.

Si vens d’un altre centre et configurem el pla d’estudis.

Cal tenir en consideració, que l’assignatura de Tutoria sempre s’ha cursar obligatòriament, independentment de la quantitat d’assignatures que decidiu cursar.

Pla d’estudis homologat 
1er Curs (de Setembre a Maig)

A continuació presentem la plannificació de les assignatures de 1er curs, organitzades cronològicament durant les 36 setmanes que dura el curs. Aquest cronograma l’heu de tenir en compte a l’escollir les assignatures que voleu cursar, en funció de la distribució de la seva càrrega lectiva durant el curs.

Presencialitats Opcionals
Si trieu l’opció de l’avaluació continuada (Opció A) tindreu dos camins a seguir:
1- Lliurament de treball
2- Assistir a la presencialitat de cada UD (Unitat Didàctica)
Per exemple: És possible que un alumne que cursa Natació (2 unitats didàctiques) decideixi fer la UD1 de manera presencial i la UD lliurant un treball.
 • Totes les assignatures permeten aquesta presencialitat?
  • No, només les que es presenten en aquesta taula:
 • Como s’avalua la presencialitat?
  • Per assistir a la sessió l’alumne/a té un 5, ara bé, per poder millorar nota i poder optar al 10 s’haurà de fer un test via clickedu (plataforma online del curs).
La presencialitat és de 9 a 15h els dissabtes. A continuació us adjuntem una taula amb les dates de cada assignatura:
2n Curs (de Setembre a Maig)
Presencialitats Opcionals

Exactament igual que al 1er curs, en aquest segon curs també hi ha opció de fer servir les presencialitats opcionals d’algunes de les assignatures:

Preu de les assignatures

El preu de les assignatures varia en funció de la càrrega lectiva de cadascuna (hores).

Et pots matricular en qualsevol moment del curs, però tingues en compte que si han passat les setmanes de lliurament de treballs/presencialitats opcionals (quadres en groc) perdrás l’avaluació continua.

A la primera matricula del curs estan incloses les taxes de matriculació. Si durant el curs vols afegir assignatures, hi haurà un sobrecost de 75€. És per això que et recomanem pensar bé les assignatures per evitar aquest cost.

A continuació presentem el preu per assignatura.

Actualment preus en promoció 20% de descompte ja aplicat.

HoresPreu en promoció. 20% de descompte ja aplicat
30h105€
45h157,50€
60h210€
90h315€
120h420€
Preu sessions pràctiques (opcionals)

El preu de les presencialitats opcionals és de 75€/unitat didàctica sempre que et matriculis dins el periode ordinari del semestre, d’aquesta manera et podrás beneficiar d’un 20% de descompte i de la recuperació del 50% del que has pagat si finalment no hi pots assistir sempre que avisis 7 dies abans.

 • Primer semestre: Des del 6 de Març fins el 9 de Setembre.
 • Segon semestre: Des del 9 de Gener fins el 27 de Gener.

Les formacions es realitzen dissabtes de 9h a 15h. Si et matricules fora del periode ordinari el preu de les presencialitats opcionals és de 90€ i en el cas en que finalment no hi vagis, els diners no serán retornats

En el calendari de les formacions trobaràs l’últim dia que et pots matricular.

Et recomanem que ho planifiquis juntament amb el coordinador del curs perque puguis obtenir el millor preu possible i evitis sobrecostos.

HoresPreu periode ordinariPreu periode extraordinari
6h de Formació presencial75€/cada Unitat didàctica90€/cada Unitat didàctica
Descripció de les assignatures 

Jocs

Càrrega lectiva: 120h

Modalitat: Online

* Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professora: Elba Unzué

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura té com a principals objectius, dotar a l’alumne d’un gran ventall de jocs i activitats per a poder dinamitzar alumnat de totes les edats i treballar la capacitat creativa i d’inventiva del futur tècnic per a fer-ne de nous.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics
  • Tema 1: El joc
  • Tema 2: L’animació esportiva i l’expressió corporal
  • Tema 3: La fitxa
 • Unitat didàctica 2: Activitats fisicoesportives segons el col·lectiu
  • Tema 1:Nens
  • Tema 2: Adults Tema
  • Tema 3: Gent gran
 • Unitat didàctica 3: Jocs I
  • Tema 1: Jocs tradicionals
  • Tema 2: Jocs alternatius
  • Tema 3: Jocs del món

Natació per adults i nens

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

* Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professora: Sara Carmona

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura té com a principals objectius, dotar a l’alumne dels coneixements necessàris per a poder ensenyar tots els estils de natació a qualsevol edat i nivell, així com dissenyar jocs, exercicis i activitats d’aprenentatge de la natació. 

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Generalitats de la natació
  • Tema 1:Generalitats de la natació
  • Tema 2: Principis fonamentals de la natació i l ́estil lliure
  • Tema 3: L ́esquena, la papallona i la braça
 • Unitat didàctica 2: Continguts de la natació
  • Tema 1: Metodologia i didàctica de la natació
  • Tema 2: Activitats aquàtiques recreatives
  • Tema 3: Altres disciplines aquàtiques

Activitats fisicoesportives individuals: Atletisme

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

* Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professor: Miquel Oca

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura té com a principal objectiu dotar a l’alumne dels coneixements de totes les disciplines de l’atletisme (curses, salts, llançaments i resistència) treballant especialment les curses de llarga distància i triatlons.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: L’atletisme i les carreres
  • Tema 1: Història de l’atletisme
  • Tema 2: Modalitats de l’atletisme
  • Tema 3: Les carreres
 • Unitat didàctica 2: Els salts, els llançaments i les noves tendències
  • Tema 1: Els salts
  • Tema 2: Els llançaments
  • Tema 3: Noves tendències

Tecnologia en els esports individuals

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professor: Basel Bawab

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura explica l’ús de les tecnologies en l’àmbit esportiu i la seva aplicació pràctica. Mètodes de valoració de l’esforç, de la força, aplicacions mòbils i programari bàsic per a les activitats físiques.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Noves tecnologies aplicades als esports individuals
  • Excel
  • Kinovea
  • Wetransfer, Format Factory, Movie Maker i aplicacions de mòbil

Repte personal

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professor: Dani Cuenca

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura té com a objectiu principal, dotar l’alumne de les diferents habilitats i destresses necessaries per tal d’assolir una fita relacionada amb els esports individuals.

Esports col·lectius 1

Càrrega lectiva: 90h

Modalitat: Online

* Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professora: Laia Ramón

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura veurem diferents esports col·lectius com són el futbol, el rugby i esports del món a primer i l’handbol, el bàsquet i el voleibol a segon curs.

Explicarem les seves característiques bàsiques, coneixerem les diferents posicions dels jugadors, la tècnica i la tàctica bàsica de cadascun d’ells, combinat amb nocions del reglament per tal de poder ser capaços de portar un equip d’iniciació en qualsevol d’aquestes disciplines esportives.

Els nens són el futur i el joc i l’esport són una gran eina per tal de treure el millor d’ells. Els esports col·lectius són una via perfecta per tal de que aprenguin a col·laborar, a cooperar, a respectar, a ser responsables,  a guanyar, a perdre, i seria bo que els valors que nosaltres els hi traspassem siguin un reflexe de la seva vida al llarg dels anys.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Rugbi
  • Tema 1: Generalitats de l’esport
  • Tema 2: Comprensió general del joc
  • Tema 3: Agrupaments i fases de conquesta
 • Unitat didàctica 2: Futbol
  • Tema 1: Sistemes de joc i etapes
  • Tema 2: Tècnica i tàctica del futbol
  • Tema 3: Generalitats de l’esport
 • Unitat didàctica 3: Esports del món
  • Tema 1: Epsorts d’hivern
  • Tema 2: Esports de pilota i combat
  • Tema 3: Altres esports 
   • de risc
   • de motor
   • aquàtics

Esports col·lectius 2

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

*Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professora: Laia Ramón

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura està dividida en 3 grans esports. El handbol, el voley i el bàsquet. A totes elles es treballen els aspectes tècnics, tàctics i estratègics propis de cada esport, així com el reglament i la metodologia i didàctica particular de cada disciplina.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: els esports col·lectius en la iniciació VOL I
  • Tema 1: handbol
  • Tema 2: bàsquet
  • Tema 3: voleibol
 • Unitat didàctica 2: els esports col·lectius en la iniciació Vol IITema 1: conceptes bàsics de l’handbol

Tecnologia en Esports Col·lectius

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professor: Basel Bawab

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura explica l’ús de les modernes tecnologies en l’àmbit esportiu i  la seva aplicació pràctica. Mètodes de valoració de l’esforç, de la força.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Noves tecnologies aplicades als esports col·lectius
  • Tema 1: Power Point
  • Tema 2: Longomatch
  • Tema 3: Dropbox i Imovie

Esports d’implement

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

* Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professor: Jorge Paricio

Tennis

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura treballa a nivell tècnic tots els cops del tennis (drive, revés, serveis, volees, remat) així com els conceptes tàctic i estratègics d’aquest esport. L’objectiu principal es el de dotar a l’alumne de les eines didàctiques necessàries per a poder ensenyar aquest esport a nivell d’iniciació. També es treballa el reglament i la organització de competicions.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics
  • Tema 1: Generalitats del tennis
  • Tema 2: Metodologia
  • Tema 3: Reglament i tècncia bàsica.

Pàdel

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura treballa els aspectes tècnics, tàctics i estratègics propis del padel, així com el reglament i la metodologia i didàctica particular.

Continguts:

 • Tema 1: Fonaments tècnics i progressions
  • Empunyadura i cordill
  • Cops bàsics
  • Progressions
 • Tema 2: Didàctica de les sessions de pàdel
  • Consideracions generals sobre l’ensenyament
  • Organització de les classes
 • Tema 3:Generalitats i reglament
  • Generalitats
  • Reglament

Fitness: Entrenament personal, sala i activitats dirigides

Càrrega lectiva: 90h

Modalitat: Online

Professor: Alberto Garcia

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura s’estableixen les bases de les principals activitats dirigides amb suport musical, tan musculars com aeròbiques, amb coreografia o sense. S’apren a conèixer i sapiguer utilitzar la música i es dona un ampli ventall d’exercicis amb tota classe de material per aplicar-los als diferents tipus de classe a impartir.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics
  • Tema 1: Activitats Dirigides Cardiovasculars coreografiades: AEROBIC
  • Tema 2: Activitats Dirigides Cardiovasculars no coreografiades: CICLISME INDOOR
  • Tema 3: Activitats Dirigides Musculars: TONIFICACIÓ I ESTIRAMENTS

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura ensenya a planificar tot tipus d’entrenaments musculars, cardiovasculars i de flexibilitat en una sala de fitness, amb tot tipus de material i maquinària i per qualsevol objectiu que es vulgui treballar.

S’estableixen les bases que tot entrenador personal ha de dominar per la valoració i consecució d’objectius de l’alumne/client.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Generalitats de la planificació. Continguts d’entrenament
  • Tema 1: El procés d’entrenament
  • Tema 2: Passos a seguir per planificar la temporada i forma esportiva
  • Tema 3: Continguts a entrenar a partir de les capacitats físiques.
 • Unitat didàctica 2: Planificació dels esports individuals i dels esports d’equip. Control i valoració del rendiment
  • Tema 1: Estructura de la temporada per esports individuals
  • Tema 2: Estructura de la temporada per esports d’equip
  • Tema 3: Control i avaluació de l’entrenament

Anatomia i fisiologia

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professora: Laia Ramón

Descripció assignatura:

L’anatomia és l’estudi de l’estructura, la forma, les part del cos humà i les relacions entre elles. La paraula anatomia prové de les paraules gregues tomia que significa tallar i de ana que significa separar.

La fisiologia, en canvi, és l’estudi de com funciona el cos i les seves parts, phisio que vol dir naturalesa i ología, estudi de.

Com a professionals de l’activitat física hem de conèixer com funciona la mecànica humana per tal d’entendre’l i cuidar-lo.

Continguts:

 • Unitat Didàctica 1: Conceptes bàsics Vol. I
  • Tema 1. Estructures i funcions orgàniques
  • Tema 2. L’aparell cardiovascular i adaptacions a l’exercici físic
  • Tema 3. Activitat física i salut
 • Unitat Didàctica 2: Conceptes bàsics Vol. 2
  • Tema 1. Aparell respiratori i sistema nerviós
  • Tema 2. El sistema endocrí
  • Tema 3. Metabolisme i esforç

Teoria de l’entrenament 1

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professor: Basel Bawab

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura es treballen els conceptes més bàsics de la teoria de l’entrenament. La força, la velocitat, la resistència i la flexibilitat. El principal mètode d’entrenament que es fa servir es el crossfit o entrenament creuat.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Terminologia i adaptacions, principis de l’entrenament i la força.
  • Tema 1: Terminologia i adaptacions
  • Tema 2: Principis de l’entrenament
  • Tema 3: Força
 • Unitat didàctica 2: Resistència, velocitat i capacitats físiques complementaries
  • Tema 1: Resistència
  • Tema 2: Velocitat
  • Tema 3: Amplitud de moviment, equilibri i coordinació

Teoria de l’entrenament 2 + Nutrició

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professor:

 • Basel Bawab
 • Mireia Quijada

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura es treballen els conceptes més bàsics de la organització i la planificació de la preparació física dels esports equips i individuals.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Generalitats de la planificació. Continguts d’entrenament
  • Tema 1: El procés d’entrenament
  • Tema 2: Passos a seguir per planificar la temporada i forma esportiva
  • Tema 3: Continguts a entrenar a partir de les capacitats físiques.
 • Unitat didàctica 2: Planificació dels esports individuals i dels esports d’equip. Control i valoració del rendiment
  • Tema 1: Estructura de la temporada per esports individuals
  • Tema 2: Estructura de la temporada per esports d’equip
  • Tema 3: Control i avaluació de l’entrenament

Descripció assignatura:

Estudi dels nutrients i de com organitzar la dieta dels esportistes. En aquesta assignatura sortiran a debat molts mites de la nutrició i l’alumne podrà tenir una bona base per a poder si ho desitja en un futur aprofundir més.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Nutrició
  • Tema 1: Conceptes basics i alimentació saludable
  • Tema 2: Principis immediats
  • Tema 3: Nutrició esportiva

Organització i gestió d’una petita empresa de temps lliure i socioeducatives

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professora: Elba Unzue

Descripció Assignatura:

És una matèria en la qual es donen els continguts bàsics perquè l’alumne sigui capaç de crear la seva pròpia empresa.

Per fer-ho, es comença amb els aspectes més generals, entenent què és una empresa i com treballen els diferents departaments que podem trobar. El següent pas, és crear un model de negoci i finalment dissenyar un pla d’empresa per veure si seria factible o no posar-la en marxa.

Iniciativa emprenedora

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professora: Naoual El Ouahabi

Primers auxilis

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professora: Sara Carmona

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura es treballen les diferents situacions en les que ens podem trobar dins l’àmbit dels primers auxilis i en especial en l’àmbit esportiu. Com actuar en el cas de caigudes, cremades, contusions, cops al cap, ferides…

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Primers Auxilis
  • Tema 1: Tècniques i equipaments
  • Tema 2: Suport vital bàsic
  • Tema 3: Com actuar?

Salvament i Socorrisme

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

*Assignatura amb part presencial no obligatòria

Professora: Sara Carmona

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura treballa les diferents tècniques de rescat a l’aigua així com els protocols establerts pel salvament a una piscina.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Pautes d’actuació
  • Tema 1: El socorrista
  • Tema 2: Material, equipaments i comunicació
  • Tema 3: Normativa i instal·lacions aquàtiques
 • Unitat didàctica 2: Fases intervenció
  • Tema 1: Detecció, anàlisi i presa de decisió
  • Tema 2: Entrada, apropament i control de l’accidentat
  • Tema 3: Transport i extracció de l’accidentat

Animació i dinàmica de grups

Càrrega lectiva: 120h

Modalitat: Online

Professora: Elba Unzue

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura els alumnes cursaran tots els continguts necessaris per a ser monitors de lleure. L’assignatura està dividida en diferents blocs que treballen elements de l’animació i la dinamització de grups.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Pluja d’idees
  • Tema 1: El grup
  • Tema 2: La dinàmica de grups
  • Tema 3: La comunicació
 • Unitat didàctica 2: Factors importants del grup
  • Tema 1: Lideratge
  • Tema 2:Resolució de conflictes
  • Tema 3: Motivació
 • Unitat didàctica 3: Conducció d’activitats
  • Tema 1: Conducció de grups
  • Tema 2: Atenció als participants
  • Tema 3: Activitats per dinàmiques de grup
 • Unitat didàctica 4: L’animació i el lleure
  • Tema 1: Animació
  • Tema 2: Lleure
   Tema 3: Animació i lleure, activitats

Metodologia i didàctica de les activitats fisicoesportives

Càrrega lectiva: 120h

Modalitat:  Online

Professora: Sara Carmona

Descripció assignatura:

Aquesta assignatura treballa principalment la programació de les sessions esportives des del punt de vista més formal.

Com preparar una sessió establint de forma prèvia els objectius que el tècnic persegueix així com els continguts i els exercicis seleccionats.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics
  • Tema 1: La metodologia
  • Tema 2: La representació gràfica
  • Tema 3: La sessió
 • Unitat didàctica 2: Aprenentatge motor
  • Tema 1: Conceptes i teories de l ́aprenentatge
  • Tema 2: Fases de l ́aprenentatge moto
  • Tema 3: Els continguts propis de l ́activitat física
 • Unitat didàctica 3: La programació I
  • Tema 1: Definició i fases de la programació
  • Tema 2: Diagnòstic inicial i objectius
  • Tema 3: Continguts, activitats E-A i temporalització
 • Unitat didàctica 4: La programació II
  • Tema 1: Estratègies d ́ensenyament: organització i comunicació
  • Tema 2: Estratègies d ́ensenyament: mètodes i estils d ́ensenyament
  • Tema 3: Criteris d ́avaluació

Activitat física per a persones amb discapacitats

Càrrega lectiva: 30h

Modalitat: Online

Professora: Laia Ramón

Descripció assignatura:

En aquesta assignatura farem una introducció a les discapacitats més freqüents  que podem trobar en el nostre dia a dia, tant com a tècnics o en la nostra vida quotidiana.

Farem un resum de cadascuna d’elles, explicant característiques, causes, com detectar-les i fins hi tot com treballar-hi per tal de que alumnes amb algun tipus de discapacitat o disminució puguin sentir-se part del grup com un més, i que no vegin cap impediment alhora de fer activitat física o esport.

Continguts:

 • Tema 1. Disminucions físiques
 • Tema 2. Disminucions psíquiques
 • Tema 3. Disminucions sensorials

Formació i Orientació Laboral

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professora: Elba Unzue i Naoual El Ouahabi

Descripció assignatura: Assignatura destinada a l’estudi de les diferents opcions laborals de l’estudiant d’AAFE i de com orientar la formació personal al àmbit que més ens interessi. També es treballa la configuració del curriculum vitae personal de cada alumne.

Continguts:

 • Unitat didàctica 1: Pluja de conceptes
  • Tema 1: Conceptes bàsics
  • Tema 2: Modalitats de contractació
  • Tema 3: Modalitats de treballadors
 • Unitat didàctica 2: Com buscar feina
  • Tema 1: Localització d’ofertes
  • Tema 2: El Currículum Vitae
  • Tema 3: La entrevista de treball

Et convidem a consultar les sortides professionals AAFE.

Formació en centres de treball

Càrrega lectiva: 410h

Descripció assignatura:

La Formació Centres de Treball és una matèria del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Fisiques i Esportives, i té una importància molt rellevant ja que permet posar en pràctica en una entitat els coneixements teòrics adquirits a l’aula.

Síntesi

Càrrega lectiva: 60h

Modalitat: Online

Professora: Sara Carmona

Descripció assignatura:

El crèdit de síntesi ha de permetre culminar la integració dels continguts impartits al llarg del cicle, globalitzant i interrelacionant, i si escau completant, aquells continguts susceptibles de mostrar, al final del cicle formatiu, el grau d’assoliment dels objectius generals del cicle.

Per tant, s’integraran les diferents àrees i continguts treballats al llarg dels dos cursos a través d’un treball.

Orientació formativa 1r

60h

Online

Descripció:

Per assolir amb èxit els objectius del Cicle, és necessari l’assesorament i acompanyament d’un tutor que orienti a l’alumnat durant els estudis. Aquesta assignatura ofereix als alumnes un servei d’orientació a tots els nivells.

En el següent link trobareu al detall el que treballem. Orientació a l’alumnat.

Orientació formativa 2n

60h

Online

Descripció:

Per assolir amb èxit els objectius del Cicle, és necessari l’assesorament i acompanyament d’un tutor que orienti a l’alumnat durant els estudis. Aquesta assignatura ofereix als alumnes un servei d’orientació a tots els nivells.

En el següent link trobareu al detall el que treballem. Orientació a l’alumnat.