Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Plataforma escolar al núvol – Clickedu

Plataforma educativa clickedu

El dia a dia de les Escoles Vitae es gestiona mitjançant un entorn virtual d’aprenentatge, la plataforma educativa Clickedu, que acull l’administració de continguts i apunts de les matèries, tasques, sistema avaluatiu i notes, calenari d’activitats, bústia de missatgeria interna, control d’assistència i expedient acadèmic.

Característiques principals d’aquest software educatiu:

Accés privat i dades acadèmiques personalitzades

Cada alumne/a disposa d’un usuari i contrasenya personal. A principi de curs la Secretaria de cada centre t’enviarà un correu electrònic amb les teves dades d’accés a la plataforma.

Pròximament, les famílies podran tenir accés a la plataforma per tal de fer un seguiment acadèmic del seu fill/a en el centre.

Funcionament

En la pantalla d’inici l’alumne aterra a una visió global de tots els serveis que té actius durant el curs. Des d’aquí pot accedir a la missatgeria interna, calendari, lliurament de treballs, converses amb el tutor/a, assignatures, fòrum de consulta, esdeveniments i notícies destacades del centre.

Inici

Assignatures

Suro

Accés alumnes

Accedeix a QBID i gestiona les teves pràctiques en empreses

El BID és l’instrument oficial de gestió per a tots els agents implicats en el desenvolupament de la formació pràctica en centres de treball dels alumnes d’FP.