Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Política de privacitat

A través de la present política de privacitat FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L. vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.escolavitae.com sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable
 • Raó social: FORMAT EN FORMACIÓ PROFESSIONAL, S.L (en endavant, ESCOLA VITAE)
 • NIF: B65641797
 • Domicili social: Pl. Vaixell Maria Assumpta Local 3B – 08912 de Badalona (Barcelona)
 • Correu Electrònic: secretaria@escolavitae.com
 • Delegat/da de Protecció de Dades: dpd@escolavitae.com
FinalitatTractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de: 

 1. Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes sobre els serveis oferts a l’escola mitjançant el lloc web o correus electrònics que apareixen en la pàgina web. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre l’usuari sigui alumne de l’ESCOLA VITAE. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin cap relació, les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.
 2. Gestionar les dades dels interessats per tal de trametre la preinscripció de matrícula al centre.
 3. Gestionar les dades per tal de realitzar la inscripció als cicles formatius, seminaris i activitats complementaries del centre.
 4. Mantenir informats als Usuaris dels serveis que ofereix l’ESCOLA VITAE, d’informació
  comercial i publicitàries relacionades amb l’entitat a través de correu electrònic o mitjans de
  comunicació electrònica equivalents i sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.
LegitimacióConsentiment de l’interessat.
Criteri de conservació de les dadesLes dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.
Comunicació de les dadesNo es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.
Transferències internacionals de les dadesNo es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.
Drets que assisteixen a l’interessatL’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Pl. Vaixell Maria Assumpta Local 3B – 08912 de Badalona (Barcelona), o correu electrònic dpd@escolavitae.com.Així mateix, s’informa a l’interessat que podrà revocar el consentiment de l’enviament de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a dpd@escolavitae.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que el responsable del tractament no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, l’ESCOLA VITAE quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a l’ESCOLA VITAE han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

L’ESCOLA VITAE informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

Per altra banda, l’ESCOLA VITAE l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes socials

Actualment, l’ESCOLA VITAE disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats a través de la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir el canal d’atenció i interacció social.

A continuació, s’enllacen les polítiques de privacitat de les xarxes socials en les que ESCOLA VITAE té perfil obert: