Noticias
  • Estiraments abans i després de fer esportGairebé per norma general, les persones que practiquen algun esport ja han desenvolupat un alt grau de consciència en relació amb l'important que és l'estirament, de totes maneres, també és [...]
  • Quan no és recomanable fer esport?Si ben tots tenim molt clar que l'exercici afavoreix el benestar físic i mental, la veritat és que no sempre es disposa de les condicions òptimes per dur-ho a terme [...]
  • És perjudicial combinar esports?Partint del fet que el cos humà està destinat per moure's, les activitats esportives corresponen a aquelles opcions que posen al nostre abast la salut i el benestar, però llavors [...]

Política de qualitat d’Escola Vitae

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ESCOLA

Escola Vitae és un centre educatiu destinat a formar i educar els joves en l’ensenyament esportiu, oferint cicles formatius en modalitat presencial i no presencial.

Escola Vitae compta amb centres a Catalunya, Navarra i projecta obrir nous centres tant a Catalunya com a Espanya. El nostre objectiu és contribuir a la millora de l’esport a través de la formació de tècnics / ques esportius / es, tant de grau mitjà, de grau superior com de règim especial, així com oferir una formació integral de l’estudiant tant en l’àmbit professional com personal.

A fi de proporcionar un servei de qualitat que asseguri la satisfacció de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, professors, equips directius, entitats col·laboradores, personal d’administració i serveis, …) i basat en la millora contínua de tots els nostres processos, ESCOLA VITAE ha desenvolupat i implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la Norma UNE – EN ISO 9001: 2015 per a aplicar-lo a tots els seus serveis, per ells es proposa:

  • ASSEGURAR la confiança dels alumnes així com la de les seves famílies, i tota la comunitat educativa.
  • GARANTIR un servei de qualitat i eficiència educativa en l’ensenyament de tècnic/a esportiu/va.
  • COMUNICAR i fer partíceps d’aquesta visió a tota la comunitat educativa per assolir aquests objectius i metes.
  • ESTABLIR canals de comunicació permanents amb tota la comunitat educativa, recollint les seves aportacions i suggeriments i integrant-les en la millora dels processos de l’escola.
  • COMPLIR  amb tots els requisits aplicables, tant els que es deriven del servei prestat als interessats, com tots aquells que l’entitat consideri oportuns en el seu avanç cap a la millora contínua.