Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Política de qualitat d’Escola Vitae

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ESCOLA

Format en Formació Professional S.L, d’ara endavant, Escola Vitae és un centre destinat a formar i educar els joves en l’ensenyament esportiu, oferint cicles formatius en modalitat presencial i no presencial. Escola Vitae compta amb centres a Catalunya, Navarra i projectant-se en centres d’Espanya, com ara Logronyo, Saragossa o Bilbao. El nostre objectiu és contribuir a l’ensenyament esportiu a nivell estatal.

A fi de proporcionar un servei de qualitat que asseguri la satisfacció de totes les famílies i basat en la millora contínua de tots els nostres processos, ESCOLA VITAE ha desenvolupat i implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la Norma UNE – EN ISO 9001: 2015 per aplicar-lo a tots els seus serveis, per ells es proposa:

  • ASSEGURAR la confiança de les famílies així com la dels alumnes.
  • GARANTIR un servei de qualitat i eficiència educativa en la modalitat esportiva.
  • COMUNICAR i fer partícips d’aquesta visió a tots els / les treballadors / es, perquè col·laborin activament amb l’empresa per tal d’assolir tots els seus objectius i metes.
  • ESTABLIR canals de comunicació permanents amb els alumnes i les seves famílies, recollint les seves aportacions i suggeriments i integrant-les en la millora dels processos de l’escola.
  • COMPLIR amb tots els requisits aplicables, tant els que es deriven del servei prestat als interessats, com tots aquells que l’entitat consideri oportuns en el seu avanç cap a la millora contínua.

Aquest certificat és fruit de l’esforç i dedicació de tot l’equip d’Escola Vitae per oferir una educació esportiva de qualitat al servei de l’alumnat i les famílies:

Certificat-ISO-9001-Escola Vitae