Noticias

Política de qualitat d’Escola Vitae

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ESCOLA

Escola Vitae és un centre educatiu destinat a formar i educar els joves en l’ensenyament esportiu, oferint cicles formatius en modalitat presencial i no presencial.

Escola Vitae compta amb centres a Catalunya, Navarra i projecta obrir nous centres tant a Catalunya com a Espanya. El nostre objectiu és contribuir a la millora de l’esport a través de la formació de tècnics/ques esportius, tant de grau mitjà, de grau superior com de règim especial, així com oferir una formació integral de l’estudiant tant en l’àmbit professional com personal.

A fi de proporcionar un servei de qualitat que asseguri la satisfacció de tota la comunitat educativa (alumnes, famílies, professors, equips directius, entitats col·laboradores, personal d’administració i serveis, …) i basat en la millora contínua de tots els nostres processos, ESCOLA VITAE ha desenvolupat i implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la Norma UNE – EN ISO 9001: 2015 per a aplicar-lo a tots els seus serveis, per ells es proposa:

  • ASSEGURAR la confiança dels alumnes així com la de les seves famílies, i tota la comunitat educativa.
  • GARANTIR un servei de qualitat i eficiència educativa en l’ensenyament de tècnic/a esportiu/va.
  • COMUNICAR i fer partíceps d’aquesta visió a tota la comunitat educativa per assolir aquests objectius i metes.
  • ESTABLIR canals de comunicació permanents amb tota la comunitat educativa, recollint les seves aportacions i suggeriments i integrant-les en la millora dels processos de l’escola.
  • COMPLIR  amb tots els requisits aplicables, tant els que es deriven del servei prestat als interessats, com tots aquells que l’entitat consideri oportuns en el seu avanç cap a la millora contínua.

Aquest certificat és fruit de l’esforç i dedicació de tot l’equip d’Escola Vitae per oferir una educació esportiva de qualitat al servei de l’alumnat i les famílies:

Certificat-ISO-9001-Escola Vitae