Noticias
  • Estiraments abans i després de fer esportGairebé per norma general, les persones que practiquen algun esport ja han desenvolupat un alt grau de consciència en relació amb l'important que és l'estirament, de totes maneres, també és [...]
  • Quan no és recomanable fer esport?Si ben tots tenim molt clar que l'exercici afavoreix el benestar físic i mental, la veritat és que no sempre es disposa de les condicions òptimes per dur-ho a terme [...]
  • És perjudicial combinar esports?Partint del fet que el cos humà està destinat per moure's, les activitats esportives corresponen a aquelles opcions que posen al nostre abast la salut i el benestar, però llavors [...]

Posibles sortides laborals al món de l’esport

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Posibles sortides laborals al món de l’esport

Un dels dubtes principals que es tenen entorn del món de l’esport quan no es pensa treballar directament com un esportista, té a veure amb les possibles sortides laborals en veure’s involucrat en aquest sector, ja que en principi no es compta amb total claredat sobre el tema.

Perquè es pugui prendre una decisió molt més conscient de les possibilitats que es poden presentar en estudiar algun ofici o carrera professional al món de l’esport, en aquest cas hem recopilat algunes de les alternatives en les quals les persones es poden veure involucrades al mercat.

On pots treballar amb una formació esportiva?

En primera instància, cal destacar que com a resultat de la crisi econòmica que es viu la demanda professional és un tema difícil sobre el qual parlar. Malgrat l’anterior, hi ha sectors específics que són més demandats que uns altres per les seves característiques.

Al voltant de la idea anterior, es proposa llavors que com un efecte del major nivell de sedentarisme de la societat, problemes físics i cardiovasculars són el pa de cada dia. Igualment, l’estrès que es dóna com a conseqüència de la vida quotidiana és un altre dels factors a considerar.

En aquest ordre d’idees, estar involucrat com un professional al món de l’esport és una via per atendre aquesta necessitat de les empreses i institucions i fins i tot de qualsevol persona, ja que l’activitat física o l’esport, es posicionen com una de les estratègies per tractar de manera efectiva aquesta classe d’inconvenients de la vida moderna.

  • Ser un professor d’educació física per a l’ensenyament secundari en un centre públic. Pot ser a través d’oposició o als centres educatius concertats i privats.
  • Manager o brindar assessoria tècnica en ajuntaments, patronats d’esports, etcètera i treballar com un funcionari que s’encarregui de la conformació de plans de treball en determinat tipus de població, tant per a un centre privat com un concertat.
  • Manager de gimnasos privats o de clubs esportius, a més d’un altre tipus d’entitats on l’activitat física i l’esport sigui en el servei que es presti.
  • Preparació i realització d’activitats recreatives, esportives, activitats físiques, dinamització de grups, entre altres labors semblants.
  • Participació en empreses de serveis esportius com poden ser clubs, cap a seccions esportives, de caràcter social, centres privats, entitats públiques, etc.
  • Tècnic esportiu, per ser una persona que participi en projectes esportius que precisen de l’adreça d’un professional per tractar-se de clubs, federacions esportives i similars.
  • Entrenador personal, per a persones que requereixen d’un estímul extra i de l’adreça d’un professional per complir amb les seves rutines d’entrenament.

Noticies Educació

Estiraments abans i després de fer esport

Estiraments abans i després de fer esport

Gairebé per norma general, les persones que practiquen algun esport ja han desenvolupat un alt grau de consciència en relació amb l'important que és l'estirament, de totes maneres, també és [...]