Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

FAQ Preguntes freqüents

En aquest apartat trobareu preguntes i respostes recurrents als nostres estudis. Si no trobeu la resposta que busqueu simplement envieu un email a info@escolavitae.com i estarem encantats d’ajudar-vos.

El top 5 de preguntes:

1.- Pot accedir un alumne de CAFEMN a EAS directament sense la prova d’accés? 

Si

2.- Es pot apuntar a EAS encara que tingui 16 anys?

Si

3.- Pot accedir un alumne que vingui d’Ensenyaments de Règim Especial (Tècnic en Futbol)?

No. Aquest estudiant ha de fer la prova d’accés. La normativa només parla d’accés directe en estudis de Formació Professional i els ensenyaments de règim especial, no s’entenen com a tals.

4.- Pot accedir un alumne de grau mig d’un altre família professional a EAS?

Sí.

5- Com puc gestionar les beques?

Des de l’escola us informarem de quan surten les beques publicades pels organismes oficials. Us facilitarem tota la documentació que estigui a les nostres mans però la tramitació només la poden fer els alumnes. La otorgació de les beques depén de molts paràmetres i els decideix cada any l’Estat.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/ajuts-subvencions/per-destinataris/families-alumnes/

Links d’interès:

RESOLUCIÓ GENERAL PROVES D’ACCÉS:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=718874

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULES: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7105/1488676.pdf

Preguntes funcionament general Escola Vitae

0. A quins centres Vitae puc estudiar i quins són els preus dels cursos?

L’escola Vitae disposa de diferents centres, els pots trobar en el seguent link Centres Vitae. El nostre objectiu estar cada dia més a prop vostre i és per això que treballem per a generar noves seus. Pel que fa els preus i calendaris els trobaràs en el seguent link Preus.

1. Es obligatòria l’assistència a classe?

L’alumne en el format presencial ha d’assistir mínim a un 80% de les sessions per tal d’optar a la convocatòria ordinària. En cas de superar aquest tant per cent de faltes, l’alumne anirà a la convocatòria extraordinària que no li permet treure més d’un 5 en la qualificació final.

En el format semipresencial (online), el model de classe i d’avaluació està dissenyat especialment per aquelles persones que no poden assistir presencalment a classe. És una titulació oficial que està reconeguds pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Consulta el sistema avaluatiu.

2. Com funcionen les convalidacions d’assignatures?

Com a norma general cap titulació d’un estudi inferior convalida una titulació d’un estudi superior. Perexemple, un Tècnic Esportiu de Futbol o un Tècnic en Conducció d’Activitats en el Medi Natural, no podria sol·licitar la convalidadció d’assignatures del Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiocesportives.

Per altra banda, a l’inrevés sí, per exemple un Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o un Tècnic Esportiu Superior d’Animació d’Activitats Físicoesportives podria sol·licitar les convalidacions dels blocs comuns de qualsevol tècnic esportiu.

En qualsevol cas, l’alumne pot gestionar la convalidació omplint una instància i adjuntant la documentació pertinent degudament segellada . L’Escola Vitae seguint la normativa descrita anteriorment decidirà si es possible o no la convalidació.

3. Les assignatures convalidades es paguen?

Ens aquests monents no, fins el 31 de Juliol de 2018.

4. Sóc esportista d’èlit, ho teniu en consideració?

Sí però sempre respectant l’assistència mínima del 65%. Si un alumne supera el 35% sempre té opció d’examinar-se presentant-se a la convocatòria extraordinària (amb una màxima nota  d’un 5). També existeix l’opció de cursar la modalitat semipresencial si l’atleta viatja molt.

5.- He de sortir una mica abans de classe, m’afectarà a la nota?

En el cas en que es realitzi algún exercici avaluatiu a final de la sessió i tu no hi siguis, no ho podràs recuperar. Si marxes quan quedin 30 minuts per finalitzar la sessió, a l’escola ho considerem com 1 falta sencera. Si és un cas puntual, cal parlar-ho directament amb el professor implicat i amb el teu tutor/a.

6. Que passa si em lesiono i no puc fer les pràctiques?

Com que la gran majora dels alumnes d’Escola Vitae són esportistes, és un fet que pot succeir habitualment. És per aquesta raó que l’escola està preparada i posem a disposició de l’alumne/a lesionat/da la realització d’una avaluació alternativa per a que puguis optar a la mateixa nota acadèmica que els teus companys/es de classe.

7. Puc treballar a l’estranger amb aquestes titulacions?

Sí. Les titulacions que impartim a l’escola depenen del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que a la seva vegada depenen del Ministerio de Educación de l’Estat Espanyol. A nivell europeu està tot regulat (tenim lliure circulació de treballadors a la zona de la Comunitat Econòmica Europea). Hi ha molts exemples dels nostres titulats que treballen a l’estranger, de fet, formar-se al nostre país té un punt de prestigi gràcies als èxits dels nostres esportistes d’èlit.

8. Es poden fer les pràctiques a l’estranger?

Sí, i des de l’Escola Vitae t’ajudem a aconseguir-les i tramitar-les. Internament ho gestionem a través de la Fundació FP Barcelona i estem treballant en un nou departament d’Internacionalització de l’Escola Vitae per poder oferir més serveis en relació a aquest tema.

9. Puc proposar una entitat a on fer les pràctiques?

Sí. Sempre estem oberts a establir convenis de pràctiques amb noves entitats. L’alumne ho ha de sol·licitar via el seu professor/a de pràctiques, i serà aquest qui es possarà en contacte amb l’entitat demandada per a tenir una entrevista. Si l’entitat en qüestió té un programa de pràctiques i bona predisposició no hi tenim cap inconvenient.

10. Cal estar molt en forma per estudiar aquestes formacions?

Per estudiar qualsevol estudi esportiu és imprescindible ser un apassionat de l’esport. A vegades un alumne pot encadenar dues o tres classes pràctiques, així que recomanem cuidar-se i estar en forma per gaudir de les sessions.

11. Com es gestionen les baixes?

Per a gestionar una baixa cal seguir el següent protocol:

  1. Realitzar una reunió amb el tutor i amb direcció per exposar les causes.
  2. Notificar la baixa per escrit a la secretaria del centre.
  3. Secretaria realitza la tramitació de la baixa en funció de cada cas depenent del sistema de pagament que es va escollir.

12. Com és el personal docent d’Escola Vitae?

És esportista, especialista i un apassionat de la seva feina. A més a més segueix vinculat al món laboral i això proporciona a l’alumnat un vincle amb un professional en actiu que transmet una visió real i pràctica de la seva assignatura.

Pots consultar tot l’equip de professors i professores que formen la plantilla a: Personal Docent

13. De quines instal·lacions disposa l’Escola Vitae?

Una de les característiques que ens distingeix com escola és la gran quantitat d’instal·lacions esportives de les que disposem, gràcies a les quals, els nostres alumnes tenen una visió real del món esportiu.

En el següent link trobareu les instal·lacions de les que disposem a les diferents Escoles Vitae repartides per tota Catalunya.

14. Amb quines entitats col·laboradores treballeu?

Som una escola molt oberta i per nosaltres és una prioritat donar a l’alumne el màxim d’opcions possibles, és per això que el departament de Relacions amb Empreses any rere any incorporem noves entitats esportives.

Al següent link trobareu les entitats amb les que col·laborem o hem col·laborat.

15. Doneu material esportiu?

Cada inici de curs els alumnes reben l’equipació oficial d’Escola Vitae.

El centre posa a disposició de l’alumnat el material esportiu especific per a la realització de les pràctiques. També cedeix per a les activitats pràctiques les raquetes de tennis i les pales de padel.

El cicle formatiu d’activitats en el medi natural requereix de què l’alumne disposi d’una bicicleta de muntanya.

16. Com és l’acció tutorial a l’escola Vitae?

És un dels pilar de la nostra formació. Amb els alumnes menors de 18 anys tenim una relació directa amb els pares i amb els majors de 18, si l’alumne ho veu bé i hi està d’acord firmen un document que ens permet la comunicació amb les families.

En el seguent link trobareu com orientem l’acció tutorial.

17. Quines són les sortides professionals que ofereixen les formacions esportives?

Les sortides professionals són moltes. A l’assignatura Formació i Orientació Laboral i a les tutories l’alumne rep tota la informació per a que pugui escollir l’itinerari que més li agradi. Us recomanem que consulteu la informació en els següents links:

Sortides professionals EAS

Sortides professionals CAFEMN

Sortides professionals Tècnic en Futbol

Sortides professionals Tècnic en Salvament i Socorrisme

Preguntes CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS)

1. Perquè és important també tenir el títol de monitor de lleure?

El títol de monitor de lleure està present a tot l’àmbit dels casals d’estiu de les escoles, és obligatori que un % del monitoratge ho sigui, així que val la pena que l’alumnat d’AAFE, Conducció d’activitats en el Medi Natural i els tècnics Esportius ho tinguin, a més des de l’escola Vitae treballem per que obtingueu la titulació aprofitant el contingut que s’imparteix des de l’assignatura d’Animació i dinàmica de grups. En el seguent link trobareu la informació.

2. Com puc accedir a la Universitat?

Directament l’estudiant podrà accedir-hi quan tingui el títol de Tècnic superior en Animació d’Activitats Físicoesportives. Si vol millorar la seva nota mitjana per tenir més opcions i poder escollir Universitat recomanem presentar-se a la prova de les assignatures especifiques de la selectivitat.

Preguntes Formació Semipresencial

1. Quines titulacions puc estudiar de manera Semipresencial?

A la nostra escola et podràs matricular en el format Semipresencial en el CFGS d’ Ensenyament i Animació Socioesportiva, en el següent link tens la informació.

2. La formació semipresencial té la mateixa validesa?

Si. L’Escola Vitae està acreditada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es pionera en els estudis esportius Online. Té 100% la mateixa validesa i en el format que està organitzada permet a l’alumnat adquirir les mateixes competències professionals que en el format presencial.

3. És obligatori matricular-me a la part pràctica de les assignatures?

No. Però es recomanable si anticipes, mitjançant la tutoria, que tindràs moltes dificultats en aprovar l’assignatura. Tot i això tota la documentació, apunts i recursos que trobaràs a ClickEdu està pensada per que no et faci falta. Aquí trobaràs el link de la Plataforma didàctica.

Preguntes CFGM Conducció Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN)

1. Quin material he de comprar per a dur a terme el curs?

Per a dur a terme el curs necessitaràs una bicicleta de muntanya i un casc de bici, també es convenient que disposis de roba d’abric, una motxilla i calçat de muntanya. Pel que fa al crèdit d’hípica, l’escola té col·laboracions amb diverses escoles d’hípica que posen el material específic a disposició de l’alumnat.

2. Com puc preparar la prova d’accés als cicles formatius de grau Superior?

Per a treballar de forma específica aquesta prova, la nostra escola ha arribat a un acord amb l’Acadèmia Campus 25, aquesta entitat experta en aquest tipus de proves us assessorarà en tots aquests temes. Treballem de forma conjunta per tal d’oferir la millor orientació.

3. Cal superar alguna prova específica d’accés?

En el cas d’aquest cicle formatiu no cal superar cap prova per a tenir accés a aquest estudi.

Preguntes Tècnic en Futbol

1. És una titulació homologada per la Federació Catalana de Futbol?

Si. La Federació Catalana de Futbol i la nostre escola van arribar a un acord i el bloc específic l’imparteix professorat de la Federació. Posteriorment si l’alumne vol podrà cursar la titulació UEFA.

2. Cal superar alguna prova específica?

Si. En els següents enllaços trobareu les bases de la prova de futbol i el seu protocol. És indispensable superar-les per a poder cursar aquest estudi.

Prova específica Catalunya.

3. Des del Tècnic esportiu en futbol puc accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior d’esports o al Nivell 3 de Futbol?

Només hi podràs accedir directament si tens el Batxillerat. Si no el tens caldrà que facis la prova d’accés a grau superior.

Per a treballar de forma específica aquesta prova, la nostre escola ha arribat a un acord amb l’Acadèmia Campus 25, aquesta entitat experta en aquest tipus de proves us assessorarà en tots aquests temes. Treballem de forma conjunta per tal d’oferir la millor orientació.

4. És obligatori fer els dos nivells?

No. Amb el nivell 1 podràs accedir a un mercat laboral concret (veure sortides laboral futbol). Però si superes el Nivell 2, obtindràs l’equivalent a un CFGM que et permetrà accedir al nivell 3 o a AAFE (sempre que superis la prova d’accés a grau superior).

Preguntes Tècnic en Salvament i socorrisme

1. Per treballar com a socorrista a una piscina em val la titulació de la creu roja o de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme que em vaig treure fa temps?

Doncs no. La llei de professions de l’esport obliga a obtenir com a mínim el Cicle Inicial de Tècnic en Salvament i socorrisme. De fet tant la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme com la Creu Roja ja fa 2 anys que no fan el seu curs i col·laboren amb escoles com la nostra impartint el Bloc Específic.

Fins ara fins i tot aquells alumnes amb el certificat que obtenien en el cicle de grau superior d’animació d’activitats fisicoesportives podien fer de socorristes, ara ja no.

2. Cal superar alguna prova específica?

Si. En el següent link trobareu les bases de la prova de salvament i el seu protocol. És indispensable superar-les per a poder cursar aquest estudi.

3. Quines assignatures es convaliden i com es fa?

Fins que el Departament d’Ensenyament no digui el contrari, només es convalidarà el bloc comú a tots aquells alumnes que tinguin el grau de ciències de l’activitat física i de l’esport, Magisteri en l’especialitat d’Educació Física o el CFGS d’Animació d’Activitats Físicoesportives.

A tots aquells que tinguin titulacions de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme i de la Creu Roja restem a l’espera de la posició que prengui el Departament d’Ensenyament, fins llavors no es convalida res a aquests estudiants.

Les assignatures convalidades no es paguen.

4. Des del Tècnic esportiu en Salvament i socorrisme puc accedir al Cicle Formatiu de Grau Superior d’esports o al Nivell 3 ?

Només hi podràs accedir directament si tens el Batxillerat. Si no el tens caldrà que facis la prova d’accés a grau superior.

Per a treballar de forma específica aquesta prova, la nostra escola ha arribat a un acord amb l’Acadèmia Campus 25, aquesta entitat experta en aquest tipus de proves us assessorarà en tots aquests temes.

5. És obligatori fer els dos nivells?

No. Amb el nivell Inicial podràs accedir a un mercat laboral concret (veure sortides laboral Salvament). Però si superes el Cicle Final, obtindràs l’equivalent a un CFGM que et permetrà accedir al nivell 3 o a AAFE (sempre que superis la prova d’accés a grau superior)