Noticias

Preinscripcions 2017/18

Informació de tots els cicles formatius d’esport que oferim a les Escoles Vitae. Veureu les característiques de cada cicle, els requisits d’accés, els centres on s’imparteix el cicle, com fer la preinscripció i quina és la documentació que cal presentar per formalitzar la matrícula.

Si vens d’un altre centre educatiu o bé sol·licites convalidacions d’assignatures (aquestes assignatures convalidades no es paguen), també pots sol·licitar pressupostos a mida.

IMPORTANT: Són preus tancats, no hi ha cap despesa extra.

Cicles formatius de modalitat presencial 2017 - 2018

CFGS Animació Activitats Físiques i Esportives

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l’entorn i de les persones participants.
La durada és de 2.000 hores (1.590 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Inici període d’inscripcions: 1 Març 2017

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció (un cop realitzats tots els tràmits corresponents) fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juny 2017
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: 12 Setembre 2017

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Via d’accés per Batxillerat: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de batxillerat i notes finals de 2n curs.
  • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
  • Via d’accés per Curs d’accés a CFGS: Original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Via d’accés directament des de CFGM Conducció d’activitats en el Medi Natural: Original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Via d’accés directament des de altres CFGM: *A consultar amb el Departament d’Ensenyament si es possible. Aportar original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol família de cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i provenir de les famílies B i D.

 • Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.
  • Escola Vitae Reus: 2.900€/curs
   • 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 242,5€
  • Escola Vitae Cerdanyola: 3.450€/curs
   • 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 297,5€
  • Escola Vitae BCN-Les Corts: 3.375€/curs
   • 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 290€
  • Escola Vitae BCN-Sant Andreu: 3.375€/curs
   • 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 290€
  • Escola Vitae Girona: 3.450€/curs
   • 1er pagament de 475€ + 10 quotes de 297,5€
 • En el cas que tingueu un pla d’estudis personalitzat i no curseu totes les matèries, us heu de posar en contacte: [email protected]
 • Descomptes:
  • 5% Exalumne
  • 5% Germà a l’escola
Les Escoles Vitae ofereiexen transport escolar pels seus alumnes.
De dilluns a divendres
 
Condicions:
El cost del servei es de 150€/mes, per alumne amb un compromís de pagament de 9 mesos.
No s’admetran baixes.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

CFGM Conducció Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.

La durada és de 1.400 hores (990 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • Inici període d’inscripcions: 1 Març 2017

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció (un cop realitzats tots els tràmits corresponents) fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juny 2017
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: 12 Setembre 2017

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
  • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

 • Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.
  • 3.700€/curs (Preu del curs per totes les Escoles Vitae excepte Reus*
   • 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 325€
  • *Escola Vitae Reus: 2.900€/curs
   • 1er pagament de 450€ + 10 quotes de 245€
 • És un preu tancat. Inclou tot el material de les assignatures, a excepció de la bicicleta.
 • En el cas que tingueu un pla d’estudis personalitzat i no curseu totes les matèries, us heu de posar en contacte: [email protected]
 • Descomptes:
  • 5% Exalumne 
  • 5% Germà a l’escola
Les Escoles Vitae ofereiexen transport escolar pels seus alumnes.
De dilluns a divendres
 
Condicions:
El cost del servei es de 150€/mes, per alumne amb un compromís de pagament de 9 mesos.
No s’admetran baixes.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

Ensenyament Esportiu Tècnic en Futbol

 • Ensenyament: Ensenyament Esportiu Grau Mitjà
 • Esport: Futbol
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

Futbol, juntament amb futbol sala, és una especialitat de la modalitat de futbol.
El primer nivell d’aquests estudis capacita per dur a terme activitats d’iniciació al futbol i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults. També capacita per acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.
Té una durada de 455 hores (305 en un centre educatiu i 150 en un centre de treball). Si se supera el curs, s’obté el certificat de primer nivell de futbol.

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes. Té una durada de 565 hores (365 al centre i 200 en un centre de treball).

Aquests dos nivells es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 • Inici període d’inscripcions: 1 Març 2017

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció (un cop realitzats tots els tràmits corresponents) fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juny 2017
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: 12 Setembre 2017

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Nivell 1: 
   • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
   • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.
  • Nivell 2: Certificat que acrediti la superació del Nivell 1.
 • En cas d’alumnes estrangers que hagin sol·licitat convalidació o homologació d’estudis, cal que aportin original de convalidació/homologació presentada.

Per accedir al primer nivell cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

 • Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.
  • Nivell 1: 1000€ (1er pagament de 100€+ 5 quotes de 180€/mes)
  • Nivell 2:1000€ (1er pagament de 100€ + 5 quotes de 180€/mes)
  • Nivell 1 + Nivell 2: 2000€ (1er pagament de 200€ + 10 quotes de 180€/mes)
   *Si no es supera el nivell 1 es retornaran 100€ de la reserva de plaça.
 • Descomptes:
  • 5% Exalumne
  • 5% Germà a l’escola
Les Escoles Vitae ofereiexen transport escolar pels seus alumnes.
De dilluns a divendres
 
Condicions:
El cost del servei es de 150€/mes, per alumne amb un compromís de pagament de 9 mesos.
No s’admetran baixes.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

Ensenyament Esportiu Tècnic Salvament i Socorrisme

 • Ensenyament: Ensenyament Esportiu de Grau Mitjà
 • Esport: Salvament i socorrisme
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial

El salvament i socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que es pot cursar dins dels ensenyaments esportius de règim especial (titulació LOE).
Té una durada de 1.155 hores.

Cicle inicial: capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.
Té una durada de 495 hores. Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme.

Cicle final: capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris que participen en l’activitat, i d’espais aquàtics naturals. Té una durada de 660 hores.

Aquests cicles inicial i final es poden fer en un o dos cursos acadèmics.

 • Inici període d’inscripcions: 1 Març 2017

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció (un cop realitzats tots els tràmits corresponents) fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juny 2017
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:

–> Consulteu les dates específiques de cada centre

 • Inici de curs: 12 Setembre 2017

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Cicle Inicial: 
   • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
   • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.
  • Cicle Final: Certificat que acrediti la superació del Cicle Inicial.
 • En cas d’alumnes estrangers que hagin sol·licitat convalidació o homologació d’estudis, cal que aportin original de convalidació/homologació presentada.

Per accedir al cicle inicial cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés, que acredita la competència professional de dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i el socorrisme amb nivell suficient per desenvolupar les funcions pròpies de la iniciació esportiva. Aquesta prova té assignada una càrrega horària de 120 hores en el títol, sobre la durada total del cicle inicial.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

 • Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.
  • Cicle Inicial: 1.300€ (1er pagament de 150€ + 5 mensualitats de 230€/mes) Bloc comú+Bloc específic
  • Cicle Final: 2.130€ (1er pagament de 300€ + 5 mensualitats de 366€/mes) Bloc comú+Bloc específic
  • Cicle Inicial + Final: 3.430€ (1er pagament de 430€ + 10 mensualitats de 300€/mes) Cicle Inicial i Final, blocs comuns i específics inclosos.
 • Cicle Inicial (Bloc específic per a titulats en AAFE): 175€ de reserva de plaça + 2 mensualitats de 167,5€/mes. Total: 510€
 • Descomptes:
  • 5% Exalumne 
  • 5% Germà a l’escola
Les Escoles Vitae ofereiexen transport escolar pels seus alumnes.
De dilluns a divendres
 
Condicions:
El cost del servei es de 150€/mes, per alumne amb un compromís de pagament de 9 mesos.
No s’admetran baixes.

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

Cursos intensius 2017 - 2018

Intensiu Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme (exclusiu alumnes AAFE)

 • Curs Intensiu de Salvament i Socorrisme
 • Esport: Salvament i socorrisme
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial (Exclusiu alumnes CFGS AAFE)
Curs intensiu especial per aquells alumnes que han cursat el CFGS d’Animació d’Activitats Fïsiques i Esportives. Requereix superar la prova específica d’accés d’Ensenyament Esportiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 
Cicle inicial: capacita per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de prevenció i rescat necessàries per garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques (intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident) i el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels socorristes i usuaris de l’activitat i la instal·lació.
 • Inscripció: del 9 al 28 de maig de 2017
 • Curs: del 24 d’abril al 6 de maig i del 3 de juliol al 15 de juliol de 2017
 • Proves: entre el 8 i el 22 de juny de 2017

Si ja ets alumne/a nostre:

 • Certificat de la prova específica

Si no ets alumne/a d’Escola Vitae, la documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Cicle Inicial: 
   • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
   • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
   • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Per accedir al curs intensiu cal complir els requisits següents:

 • Tenir CFGS AAFE 100% finalitzat i aprovat (incloses les pràctiques)
 • Tenir aprovada la prova d’accés especifica
 • Preu del curs: hi ha opció de fer el pagament de l’import total o fraccionat.
  • Cicle Inicial (Bloc específic per a titulats en AAFE): 510€ (1er pagament de 175€ al mes de Març + 2 quotes de 167,5€/mes a l’Abril i Maig)
 • Descomptes:
  • 5% Exalumne
  • 5% Germà a l’escola

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

Cicles formatius de modalitat semipresencial (online) 2017/18

CFGS Animació Activitats Físiques i Esportives (ONLINE)

CFGS Esport Online
 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Superior
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Semipresencial

Aquests estudis capaciten per ensenyar i dinamitzar jocs, activitats físicoesportives recreatives, individuals i d’equip, i activitats de condicionament físic bàsic, adaptades a les característiques de l’entorn i de les persones participants.
La durada és de 2.000 hores (1.590 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Inici període d’inscripcions: 7 Març 2017

Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre de recepció un cop realitzats tots els tràmits corresponents fins a exhaurir places.

 • Lliurament de documentació: a partir del Juny 2017
  Les dates de lliurament de documentació varien en funció del centre sol·licitat. Pots consultar el llistat centres i dates de lliurament al següent:–> Consulteu les dates específiques de cada centre
 • Inici de curs: 12 Setembre 2017

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • Comprovant pagament
 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Via d’accés per Batxillerat: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de batxillerat i notes finals de 2n curs.
  • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Superior: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
  • Via d’accés per Curs d’accés a CFGS: Original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Via d’accés directament des de CFGM Conducció d’activitats en el Medi Natural: Original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Via d’accés directament des de altres CFGM: *A consultar amb el Departament d’Ensenyament si es possible. Aportar original del certificat de superació del curs amb nota final.
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de grau mitjà de qualsevol família de cicle formatiu.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova i provenir de les famílies B i D.

 • Preu del curs: permet matricular les assignatures que es vulguin i planificar el curs com més convingui.
  • Un cop enviada la relació d’assignatures que es volen cursar a: [email protected], et preparem un pressupost.
   • Preu de les assignatures:
    • 30h   –>   90€
    • 45h   –>  135€
    • 60h   –> 180€
    • 90h   –> 270€
    • 120h –> 360€
   • Preu de les presencialitats opcionals:
    • 6h de formacio presencial:
     • Preu periòde ordinari: 75€/unitat didàctica
     • Preu periòde extraordinari: 90€/unitat didàctica

Has llegit tota la info però…

 • Tens més dubtes
 • Necessites assessorament
 • Vols visitar el centre on vols cursar els estudis
 • Ens vols conèixer

Ens pots demanar una entrevista personalitzada al centre que t’interessi i t’atendrem amb molt de gust. Per sol·licitar la teva entrevista omple el formulari que trobaràs a l’apartat de contacte.

Et recomanem que abans de començar la sol·licitud d’inscripció ens demanis una entrevista per coneixe’ns i poder atendre’t de manera personalitzada: [email protected]

Curs 2017/2018

Preinscripcions obertes

Instituto Deportivo Online

Novetat 2017/18

Com a novetat per aquest nou curs semipresencial 2017-2018 tenim la col·laboració entre Escola Vitae Online i l’Instituto Deportivo Online.

Ambdues entitats uneixen esforços per oferir el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives més interessant i potent que mai.