Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Projecte educatiu propi: Imagina

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Projecte educatiu propi: Imagina

Metodologia Vitae basada en les competències professionals

IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae… “la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i aptituds a l’alumnat amb l’objectiu de preparar-los com a futurs tècnics esportius. Les matèries permetran que l’alumne/a rebi una formació específica i que sigui capaç d’aplicar-la i relacionar-la amb els continguts assolits a la resta de matèries per poder fer front a projectes transversals. En aquest sentit, les “matèries” segueixen la filosofia del “Learning by doing” (aprendre fent).

Com a centre educatiu creiem que els Tècnics que surtin d’Escola Vitae han d’interioritzar unes competències necessàries per a tots els àmbits, i que aquestes, han de ser transversals a la seva vida professional, personal i relacional. 

Competències PROFESSIONALS

  • COMPETENT. Capacitat d’anàlisi i de síntesi dels coneixements adquirits de la professió per a l’organització i la planificació de projectes.
  • POLIVALENT. Aplicació dels coneixements, les habilitats i els valors per adaptar-se als diferents llocs de treball que pugui ocupar.
  • AUTÒNOM. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions de forma crítica i reflexiva.

Competències PERSONALS i RELACIONALS

  • CREATIU. Capacitat de dissenyar projectes innovadors i originals i de comunicar-los de forma adequada.
  • PROACTIU. Motivació per garantir la qualitat professional amb iniciativa, empatia i emprenedoria.
  • COOPERATIU. Capacitat de treball en equip de manera compromesa i amb ètica professional.

L’alumnat anirà passant avaluacions i durant la seva etapa a Escola Vitae anirà coneixent la seva identitat pròpia com a Tècnic Esportiu i les seves virtuts i fortaleses.

 

escoles

Especialistes en formació 100% esportiva

Especialistes en formació 100% esportiva   0

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius, [...]