Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals

Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae… La “matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu de preparar-lo com a futur tècnic esportiu.

IMAGINA! trenca amb les classes tradicionals com a model únic d’ensenyament-aprenentatge. Combinem aquest model amb experiències, moments d’interacció i reflexió crítica. 

Les matèries permeten que l’alumne rebi una formació específica i especialitzada, i sigui capaç d’aplicar-la i relacionar-la amb els continguts assolits a la resta de matèries per poder fer front a projectes transversals.

En aquest sentit, els continguts segueixen la filosofia de learning by doing (aprendre fent).

Projecte educatiu

Aprenentatge enfocat a habilitats

Com a centre educatiu creiem que els Tècnics que surtin d’Escola Vitae han d’interioritzar unes competències necessàries per a tots els àmbits, i que aquestes, han de ser transversals a la seva vida professional, personal i relacional. 

Competències PROFESSIONALS
  • COMPETENT. Capacitat d’anàlisi i de síntesi dels coneixements adquirits de la professió per a l’organització i la planificació de projectes.

  • POLIVALENT. Aplicació dels coneixements, les habilitats i els valors per adaptar-se als diferents llocs de treball que pugui ocupar.

  • AUTÒNOM. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions de forma crítica i reflexiva.

Competències PERSONALS i RELACIONALS
  • CREATIU. Capacitat de dissenyar projectes innovadors i originals i de comunicar-los de forma adequada.

  • PROACTIU. Motivació per garantir la qualitat professional amb iniciativa, empatia i emprenedoria.

  • COOPERATIU. Capacitat de treball en equip de manera compromesa i amb ètica professional.

Fitness & Wellness
Metodologia educativa

L’alumnat anirà passant avaluacions i durant la seva etapa a Escola Vitae anirà coneixent la seva identitat pròpia com a tècnic esportiu, així com les seves virtuts i fortaleses.

► Quins són els avantatges del nostre model educatiu?

  • Avaluació per competències

  • Equilibri en les habilitat d’un tècnic esportiu

  • Possibilitat de descobrir potencials i limitacions de certes competències, i desenvolupar-les

  • La nota no és només numèrica, és constructiva

L’objectiu principal del model propi IMAGINA és preparar l’alumnat com a futurs tècnics en les diferents disciplines i ensenyaments esportius. Per afavorir el treball transversal es creen les matèries de Projecte Recreatiu I i II i Síntesi I i II.

ROCÒDROM

En esmentades matèries l’alumnat ha de relacionar els aprenentatges adquirits en les diverses assignatures per fer front a situacions reals mitjançant el disseny i el desenvolupament de projectes relacionats amb els diversos àmbits esportius propis de les seves sortides professionals: iniciació esportiva, activitat física i lleure, entrenament i salut, i gestió.

Així doncs, que comenci l’aventura… IMAGINA i CREA!

escoles

COM SERÀ LA TORNADA A LES AULES?

COM SERÀ LA TORNADA A LES AULES?   0

Estem preparats per tornar a l'escola al setembre? La Ministra d'Educació ha plantejat que, si el següent curs 2020/2021 no hi ha un remei contra el Covid-19, "la tornada a les aules serà [...]