Noticias
  • Sortides professionals en el món de l’esportLa inserció laboral dels graduats en FP Trobaré feina després d'estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l'esport?Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estudiants un cop finalitzen [...]
  • Especialistes en formació 100% esportivaIdentitatEscola Vitae és un centre de formació professional esportiva privat, amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir en la formació integral de l’alumnat, educar-lo [...]
  • Projecte educatiu propi: ImaginaMetodologia Vitae basada en les competències professionals IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae... "la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i [...]
CAT - CAS - VAS - EN

Projecte educatiu propi: Imagina

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Projecte educatiu propi: Imagina

Metodologia Vitae basada en les competències professionals

IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae… “la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i aptituds a l’alumnat amb l’objectiu de preparar-los com a futurs tècnics esportius. Les matèries permetran que l’alumne/a rebi una formació específica i que sigui capaç d’aplicar-la i relacionar-la amb els continguts assolits a la resta de matèries per poder fer front a projectes transversals. En aquest sentit, les “matèries” segueixen la filosofia del “Learning by doing” (aprendre fent).

Com a centre educatiu creiem que els Tècnics que surtin d’Escola Vitae han d’interioritzar unes competències necessàries per a tots els àmbits, i que aquestes, han de ser transversals a la seva vida professional, personal i relacional. 

Competències PROFESSIONALS

  • COMPETENT. Capacitat d’anàlisi i de síntesi dels coneixements adquirits de la professió per a l’organització i la planificació de projectes.
  • POLIVALENT. Aplicació dels coneixements, les habilitats i els valors per adaptar-se als diferents llocs de treball que pugui ocupar.
  • AUTÒNOM. Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions de forma crítica i reflexiva.

Competències PERSONALS i RELACIONALS

  • CREATIU. Capacitat de dissenyar projectes innovadors i originals i de comunicar-los de forma adequada.
  • PROACTIU. Motivació per garantir la qualitat professional amb iniciativa, empatia i emprenedoria.
  • COOPERATIU. Capacitat de treball en equip de manera compromesa i amb ètica professional.

L’alumnat anirà passant avaluacions i durant la seva etapa a Escola Vitae anirà coneixent la seva identitat pròpia com a Tècnic Esportiu i les seves virtuts i fortaleses.

 

escoles

Especialistes en formació 100% esportiva

Especialistes en formació 100% esportiva   0

IdentitatEscola Vitae és un centre de formació professional esportiva privat, amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir en la formació integral de l’alumnat, educar-lo [...]