Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Proves Accés Tècnics Esportius de Salvament i Socorrisme

Tècnic Esport Salvament-i-Socorrisme

El Departament d’Ensenyament convoca les proves específiques que han de superar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic/a esportiu. Les proves es fan per comprovar que els aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.

Les proves les realitza el Departament d’Ensenyament. Des d’Escola Vitae us facilitem la informació i us guiem durant el procés.

Calendari de les proves d’accés del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per accedir al CFGM Tècnic d’Esport en Salvament i Socorrisme

 Primer periode

Inscripció: del 9 al 28 de maig de 2017

Pagament del preu públic d’inscripció: fins al 29 de maig de 2017

Llistes provisionals d’admesos o exclosos:

  • provisionals: a partir de l’1 de juny de 2017
  • definitives: a partir del 7 de juny de 2017

Proves: entre el 8 i el 22 de juny de 2017

 Segon periode

Inscripció: de l’1 al 12 de setembre de 2017

Pagament del preu públic d’inscripció:  fins al 13 de setembre de 2017

Llistes provisionals d’admesos o exclosos:

  • provisionals: a partir del 18 de setembre de 2017
  • definitives: a partir del 22 de setembre de 2017

Proves: entre el 23 de setembre i el 7 d’octubre de 2017

Nota informativa del Departament d’Ensenyanment de la Generalitat de Catalunya:

Les comissions avaluadores determinen les dates, els llocs i els aspectes organitzatius de les proves i poden modificar-ne el calendari i l’emplaçament en funció de les condicions meteorològiques i l’estat del terreny. Així mateix, el Departament d’Ensenyament es reserva la possibilitat d’anul·lar una prova si l’escassa inscripció i/o les circumstàncies així ho aconsellen. Aquesta informació, si és el cas, es publica als web dels centres que fan de seu de les comissions avaluadores i en aquesta mateixa pàgina.

El dia de la prova, l’ordre d’actuació dels aspirants ve determinat per la primera lletra del seu cognom. En el sorteig d’enguany (celebrat el 27 d’octubre de 2016 a la seu central del Departament d’Ensenyament) la lletra a partir de la qual s’ha de començar és la “A“. 

En el cas que calgui presentar documents acreditatius s’ha de fer dins del termini d’inscripció de cada període, al centre seu de les proves, a mà o per correu certificat.

Les qualificacions provisionals de les proves es publiquen en un termini màxim de 3 dies hàbils comptats a partir del darrer dia de realització de la prova i les qualificacions definitives es publiquen en un termini màxim de 7 dies hàbils comptats a partir de la publicació dels resultats provisionals (pel que fa a aquests terminis els dissabtes no es consideren dies hàbils).

Descàrregues