Noticias
  • Estiraments abans i després de fer esportGairebé per norma general, les persones que practiquen algun esport ja han desenvolupat un alt grau de consciència en relació amb l'important que és l'estirament, de totes maneres, també és [...]
  • Quan no és recomanable fer esport?Si ben tots tenim molt clar que l'exercici afavoreix el benestar físic i mental, la veritat és que no sempre es disposa de les condicions òptimes per dur-ho a terme [...]
  • És perjudicial combinar esports?Partint del fet que el cos humà està destinat per moure's, les activitats esportives corresponen a aquelles opcions que posen al nostre abast la salut i el benestar, però llavors [...]

Qui som?

Identitat

Escola Vitae és un centre de formació professional amb un projecte educatiu propi i singular que té com a missió contribuir a la formació integral de l’alumnat i educar-lo per a que esdevingui una
persona autònoma i respectuosa amb el seu entorn, preparar-lo per a la incorporació al món laboral i per a la continuïtat en el sistema educatiu.

Valors

Formem i eduquem a tècnics esportius amb l’objectiu de fer que esdevinguin professionals competents, polivalents, autònoms, creatius, proactius i cooperatius.

Aquestes competències formen part del nostre projecte educatiu propi (Imagina) i són la guia de totes les actuacions docents que duem a terme i del funcionament general de l’escola.