Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Especialistes en formació esportiva

Identitat i valors

Escola Vitae som un centre de formació professional 100% esportiva (presencial i a distància) amb una metodologia i un projecte educatiu propi, que persegueixen la missió de contribuir a la formació integral dels futurs tècnics esportius proporcionant-los les eines per a que es converteixen en professionals autònoms, proatius, cooperatius, creatius i polivalents, de manera que estiguin preparats per incorporar-se al món laboral i/o continuar la seva formació en el sector.

Aquestes competències són la guia del pla docent dels cicles formatius d’esport (CAFEMN – EAS – CONDICIONAMENT FÍSIC) que oferim i de cada actuació que duem a terme a totes les Escoles Vitae. Són valors transversals i aplicables a qualsevol àmbit de la vida i els quals ens permeten millorar com a persones i com a professionals.

Alumnes Vitae

Tot el nostre equip professional està vinculat en el seu dia a dia a l’esport. Som esportistes i ens dediquem a ensenyar esport i a formar formadors.

Polivalència

Formació en clubs esportius

Escola Vitae

5 escoles i
formació a distància

Alumnes

+900 alumnes confien en nosaltres cada curs

Docents

Docents i personal tècnic especialistes

Club esportiu

+700 entitats col·laboradores

Política de qualitat

Format en Formació Professional S.L, d’ara en endavant Escola Vitae, és un centre privat destinat a formar i educar els joves en l’ensenyament esportiu, oferint cicles formatius en modalitat presencial i no presencial. Escola Vitae compta amb centres a Catalunya, Navarra i projecta noves obertures en altres àrees del territori Espanyol, com ara Bilbao, Logroño y Zaragoza. El nostre objectiu és contribuir a la formació esportiva a nivell estatal.

A fi de proporcionar un servei de qualitat que garanteixi la satisfacció de tots els alumnes i famílies i, basat en la millora contínua de tots els nostres processos, l’Escola Vitae ha desenvolupat i implementat un Sistema de Gestió de Qualitat d’acord amb la Norma UNE – EN ISO 9001: 2015 per aplicar-ho a tots els serveis oferts, per tal de:

  • GARANTIR un servei de qualitat i eficiència educativa en la modalitat esportiva
  • ASSEGURAR la confiança dels alumnes així com de les famílies
  • COMUNICAR i fer partícips d’aquesta visió a tot l’equip docent i PAS, perquè col·laborin activament amb l’escola i en la consecució dels seus objectius i metes
  • ESTABLIR canals de comunicació permanents amb els alumnes i les seves famílies, recollint les seves aportacions i suggeriments i integrant-les en la millora dels processos de l’escola
  • COMPLIR amb tots els requisits aplicables, tant els que es deriven del servei prestat als interessats, com tots aquells que l’entitat consideri oportuns en el seu avanç cap a la millora contínua.

Aquest certificat de qualitat és fruit de l’esforç i la dedicació de tot l’equip de l’Escola Vitae en l’àmbit de l’educació esportiva.

Certificat de qualitat ISO