Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Sortides professionals en el món de l’esport

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Sortides professionals en el món de l’esport

La inserció laboral dels graduats en FP

Trobaré feina després d’estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l’esport?

Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estudiants un cop finalitzen els estudis. Dubtes que fan plantejar-se què estudiar segons el varem de les sortides professionals de cada sector.

Hi ha dades que demostren que la formació professional està ben posicionada en quant a inserció laboral a Catalunya.

Segons els informes de Gencat, el curs acadèmic 2016-2017 es va produir un augment en el nombre de graduats de FP, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, de més de 700 respecte el curs anterior. En el primer trimestre de 2018, i per cinquè any consecutiu, l’ocupació de graduats d’entre 16 i 24 anys va experimentar una variació interanual positiva. El 55,10% dels graduats troba feina abans de nou mesos des de finalitzar els estudis, i el 52,56% continua estudiant.

Actualment hi ha cinc sectors professionals en els quals la inserció laboral supera el 50% (grau mitjà), tant els graduats que només treballen com els que ho compaginen amb els estudis, inclòs en aquestes xifres el sector esportiu.

En què puc treballar si estudio un Cicle Formatiu d’Esport?

Les sortides professionals en l’esport les podem dividir en quatre àrees:

  1. Lleure, oci i turisme: dinamitzador d’activitats recreatives, monitor de campaments i activitats extraescolars…
  2. Salut i fitness: preparador físic, monitor de fitness i activitats dirigides, entrenador personal…
  3. Gestió esportiva: d’esdeveniments, en clubs o entitats públiques…
  4. Docència: tècnic esportiu d’activitats físicoesportives (natació, atletisme, tennis…).

Un dels canals més efectius per trobar feina és a través de les pràctiques laborals; a Escola Vitae comptem amb una xarxa d’entitats col·laboradores per a que els nostres estudiants tinguin l’oportunitat de formar-se en empreses del sector i la inserció laboral s’acceleri i sigui més favorable.

Per aquestá raó, confiant en que és el futur de la formació professional, estem apostant per la formació DUAL,

Sin categoría

Ens quedem a casa, però seguim connectats amb tu!

Ens quedem a casa, però seguim connectats amb tu!   0

Vitae es queda a casa, però seguim amb formació a distància Com ja saps, són moments complicats per a la societat en general i també per a la comunitat educativa (alumnes, [...]