Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Sortides professionals Cicle Formatiu Grau Superior Ensenyament i Animació Socioesportiva

En aquest apartat trobareu la classificació que des d’Escola Vitae donem a les professions relacionades amb l’esport i en especial al CFGS d’Animació d’activitats Fisicoesportives, veureu que el ventall d’opcions és molt més ampli del que a priori pot semblar.

Ho hem dividit en quatre grans àmbits que es corresponen amb la divisió que fem del la Formació en centres de treball (FCT) de l’escola. Cada àmbit té unes característiques concretes i un munt de possibilitats relacionades amb l’especialització esportiva.

Amb dos** trobareu aquelles sortides professionals que requereixen d’estudiar a la Universitat un cop finalitzats el cicle d’AAFE.

Gestió Esportiva

Gestió Esportiva

Esport

Icona de Salut i Fitness

Salut i Fitness

Lleure, oci i turisme

Gestió Esportiva

Gestió Esportiva

 • Descripció: La gestió d’un club o d’una empresa que es dediqui als esdeveniments esportius va més enllà dels números. Un professional de l’esport coneix de primera mà el que vol el client i amb la formació adequada serà el millor gestor d’una entitat. Des de l’organització de petites curses de barri fins a unes Olimpiades seran tasques d’aquests professionals.
 • Perfil professional: Alumnes als que els hi interessi el management i la gestió d’empreses esportives i tinguin la ment molt oberta per crear nous serveis esportius. Habilitat per a gestionar grups de treballadors.
 • Formació necessària: CFGS d’Animació d’Activitats Físicoesportives.
 • Temps de formació: 2 anys.
 • Formació complementària: Serà necessari formar-se específicament en àmbits de pura gestió com són els recursos humans, la comtabilitat, les normatives vigents etc. Ho podrem fer a través de la carrera universitària d’Administració i gestió d’empreses o a través de Màsters Universitaris i post graus especialitzats en la gestió esportiva.
 • Descripció: En aquest sector els alumnes esdevenen entrenadors personals i/o socis d’empreses que gestionen activitats, esdeveniments i instal·lacions..
 • Perfil professional: Alumnes amb ànima emprenedora i molta iniciativa.
 • Formació necessària: CFGS d’Animació d’Activitats Fisicoesportives.
 • Temps de formació: 2 anys.
 • Formació complementària: Formació en l’àmbit de la gestió (recursos humans, comtabilitat, normatives), gestió del temps i productivitat personal, xarxes socials, multimedia, marketing…

Esport

 • Descripció: L’especialització esportiva requereix d’obtenir un Tècnic esportiu. Cada esport disposa de la seva oferta formativa. Aquells alumnes que vulguin dedicar la seva vida professional a l’alt rendiment han de cursar almenys el Nivell 1 o el cicle Inicial del seu esport.
 • Perfil professional: Especialistes i practicants d’un nivell mig-alt del seu esport. L’accés al curs requereix d’unes proves físiques i tècniques imprescindibles per a entrar a formar-se. Indispensable ser un apassionat seguidor de l’especialitat escollida.
 • Formació necessària: Tècnic esportiu Nivell 1 o Cicle Inicial (+Nivell 2 o Cicle Final).
 • Temps de formació: 6 mesos a 1 any.
 • Formació complementària: Un bon complement són els idiomes per tal d’ampliar les possibilitats laborals a altres països. Especialment l’anglès.
 • Descripció: Dins l’alt rendiment la figura del preparador físic té molta importància. Juntament amb el psicòleg i el fisioterapeuta són els pilars de qualsevol equip d’entrenadors sigui de la disciplina que sigui. Cal un coneixement ampli de l’esport al que s’està dedicant i una formació molt específica, donat que cada esport té les seves característiques.
 • Perfil professional: Tècnic molt metòdic i amb una gran passió per l’esport en el que s’ha especialitzat. Empatia amb el jugador/a i amb esperit d’equip (caldrà que treballi colze a colze amb l’entrenador).
 • Formació necessària: CFGS d’Animació d’Activitats fisicoesportives.
 • Temps de formació: 2 anys
 • Formació complementària: Sovint aquests professionals acaben cursant la carrera Universitària de Ciències de l’Activitat Física i  l’Esport i realitzen el tècnic esportiu de la seva especialitat. Constantment s’estan reciclant i descobrint noves tendències de l’entrenament mitjançant Màsters i Postgraus.
Icona de Salut i Fitness

Salut i Fitness

 • Descripció: Aquest itinerari professional és un dels que més sortides professionals té a curt termini i al que molts dels nostres alumnes s’hi volen dedicar. El fitness, entès com fer esport per estar sa i en forma, inclou la vessant de les activitats dirigides (activitats amb o sense suport musical, en les que un grup d’alumnes practiquen esport seguint les directrius d’un tècnic) i l’entrenament personal (activitat en la que un tècnic dirigeix de forma personalitzada l’entrenament d’un client.
 • Perfil professional: Tècnic/a amb vocació de motivar i amb capacitat d’empatitzar amb la gent. És un professional que es renova constantment i que sempre està obert a les noves tendències de l’esport i el fitness.
 • Formació necessària: CFGS d’Animació d’activitats fisicoesportives.
 • Temps de formació: Els dos anys que dura el cicle formatiu, més el temps de formació que implica cada monogràfic (depèn de la titulació dura més o menys).
 • Formació complementària: Hi ha moltes formacions relacionades amb aquest àmbit. Destaquem les formacions en spinning. entrenament funcional, crossfit, tacfit, pilates, ioga, aquagym, aeròbic, steps. Per a més informació: Acadèmia Vitae

Lleure, oci i turisme

 • Descripció: El món del lleure té relació especialment amb les activitats d’estiu, els extraescolars, el monitoratge de menjador i les colónies. Aquestes activitats es desenvolupen dins l’entorn escolar. És necessari complementar la formació del cicle Formatiu de grau Superior d’Animació d’activitats Fisicoesportives amb el títol de monitor de lleure. Mitjançant l’assignatura animació i dinàmica de grups i en col·laboració amb l’entitat CET10, oferim la opció d’obtenir aquesta titulació.
 • Perfil professional: Professionals que vulguin dedicar-se al món de l’educació i el lleure. Dins d’aquest sector l’oferta de treball és molt amplia, i cal tenir clara la vocació per ensenyar i disposar d’habilitats per a treballar amb nens i adolescents. Cal destacar que les activitats que es desenvolupen en aquest àmbit no són exclusivament esportives, hi intervenen les manualitats, l’expressió corporal, la dansa, les cançons populars….
 • Formació necessària: Títol de monitor de lleure.
 • Temps de formació: 1 any (pràctiques incloses).
 • Formació complementària: Una vegada adquirit el títol de monitor de lleure, es pot cursar la titulació de Director de lleure. Aquest últim, és el de màxim nivell i permet ser el màxim responsable i organitzador de l’activitat.
 • Descripció: El turisme i l’activitat física cada vegada estan més relacionats. El turisme obre un gran ventall d’ofertes als nostres professionals perquè puguin treballar en el sector de l’esport ja sigui a campings, hotels, creuers, estades d’aventura, etc. Molta de l’oferta turística està enfocada i relacionada amb l’activitat física i és per això que calen professionals formats.
 • Perfil professional: Professionals que els hi agrada treballar de cara al públic i que hauran de disposar d’un bon domini de les llengües estrangeres per tenir major versatilitat a la hora de dirigir les activitats (especialment anglès, alemany i/o francès).
 • Formació necessària: CFGS Animació d’activitats Físicoesportives.
 • Temps de formació: Els dos any del CFGS complementats amb idiomes i pràctiques amb empreses especialitzades en oci i esport.
 • Formació complementària: L’estudi de les llengües estrangeres (anglès, francès, alemany…), serà un pilar bàsic que permetrà a l’alumne poder desenvolupar la seva tasca amb normalitat i professionalitat.