“Dona i Esport” és un projecte que impulsa diferents activitats i esdeveniments per tal de promoure la participació de la dona en el món de l’esport. Un d’aquests actes serà el 1er Fòrum Dona i Esport, que es celebrarà el març del 2015.Dona i esport, [...]