La Lectura Fàcil (LF), tal com la defineix la Viquipèdia, són un materials com ara llibres, documents o pàgines web que s’elaboren amb especial cura per poder ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats de comprensió lectora. Així doncs, els esdeveniments narrats passen [...]