Tenir coneixements de primers auxilis pot resultar molt útil, doncs en qualsevol moment es pot produir un accident: un desmai, un tall, una cremada, un ennuegament, etc. Davant d’aquestes situacions, saps què has de fer? Què saber de primers auxilis Tenir coneixements de primers auxilis bàsics pot evitar [...]