Una de les competències transversals més demanades avui en dia en els llocs de treball és la capacitat de treballar bé en equip. Poder treballar de manera cooperativa en igualtat de condicions i amb respecte per les opinions dels demés és un requisit que cal [...]