Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Cicle Formatiu Grau Mitjà Conducció Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural

CAFEMN_surf

Informació general

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme. També a fer de tècnic d’esports d’aigua, tècnic d’esports urbans i emergents.

La durada és de 1.400 hores (990 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Esports urbans i natura
 • Modalitat: Presencial

Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Metodologia educativa pròpia

Les matèries esdevenen un mitjà que proporciona coneixements, potenciant les aptituds dels alumnes i els prepara per a ser els futurs professionals de l’esport.

La filosofia learning by doing permet a l’alumne adquirir tècniques i reursos per tal d’assolir amb èxit els projectes transversals del món laboral.

Projecte educatiu propi: Imagina

Matèries

 • El medi natural
 • Conducció de grups i activitats en el medi natural
 • Seguretat i supervivència a la muntanya
 • Conducció de grups en bicicletes
 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
 • Fonaments de l’activitat física
 • Primers auxilis
 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats
 • Animació i dinàmica de grups
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Síntesi: Activitats en el medi aquàtic
 • Orientació formativa
 • Iniciativa emprenedora

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de Tècnic Auxiliar
 • Haver superat el 2n curs del Batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat PAU per a +25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Disposar d’un títol per accedir a un cicle formatiu de Grau Superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Documentació

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Accés per Títol de la ESO: Original del resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO
  • Accés per Proves d’accés a Grau Mitjà: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés

Formació en centres de treball

La Formació a Centres de Treball (FCT) és una matèria destinada a les pràctiques de la formació professional i que forma part del pla d’estudis de cada cicle, imprescindible perquè l’alumne obtingui la titulació corresponent i una gran oportunitat per implementar els coneixements adquirits i guanyar experiència en el món laboral.

L’ampli ventall de col·laboradors permet als estudiants realitzar les seves pràctiques en aquelles entitats que s’adeqüin més a les seves expectatives professionals. Des d’Escola Vitae treballem per aconseguir un ampli ventall d’oferta de pràctiques i places que esdevinguin interessants pels nostres alumnes.

► Si ets una entitat amb interés en col·laborar amb nosaltres, envia un email a empresaescola@escolavitae.com.

Les professions que ofereix el cicle formatiu en Conducció d’Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural i Urbà, es poden classificar en dos grups, amb un ventall molt ampli cadascun.

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic de Grau Mitjà, que permet accedir a:

Per què escollir Vitae?

Projecte educatiu propi – IMAGINA

Metodologia basada en competències professionals Tanca els ulls i imagina les classes a l’Escola Vitae... La "matèria” es converteix en un mitjà que proporciona coneixements i aptituds a l’alumne amb l’objectiu

Especialistes en formació 100% esportiva

Escola Vitae és un centre de formació professional privat que es caracteritza per oferir una formació 100% esportiva i diferent a l'escola tradicional. Cada escola Vitae està ubicada dins d'una o vàries instal·lacions i/o clubs esportius,

Escola Vitae complim 10 anys formant tècnics esportius

Quins són els orígens d’Escola Vitae? Si ens remuntem 10 anys enrere, ens situem en el districte d’Horta Guinardó de la ciutat de Barcelona. Va ser en el curs 2010-2011 quan

Treballem per prevenir, detectar i fer front al bullying escolar

L’educació i l’escolarització són un dret, el bullying NO. Partint de la base de que les persones aprenem més quant més ens divertim, creiem que l’etapa formativa ha de ser una

Entitats que confien en nosaltres

Ayuntamiento Huarte
Stadium Venecia
PDA Bullying

Consulta tots els nostres col·laboradors.