Noticias
 • Sortides professionals en el món de l’esportLa inserció laboral dels graduats en FP Trobaré feina després d'estudiar un cicle formatiu? Quines són les sortides professionals en l'esport?Aquestes preguntes són unes de les grans preocupacions dels estuadiants un cop finalitzen [...]
 • Especialistes en formació 100% esportivaIdentitatEscola Vitae és un centre de formació professional privat amb un projecte educatiu propi i singular anomenat Imagina. La nostra missió és contribuir a la formació integral de l’alumnat i educar-lo [...]
 • Projecte educatiu propi: ImaginaMetodologia Vitae basada en les competències professionals IMAGINA! Si tanquem els ulls i visualitzem les classes a impartir a l’Escola Vitae... "la matèria” es converteix en un mitjà que proporcionarà coneixements i [...]

Cicle Formatiu Grau Mitjà Conducció activitats físiques i esportives en el medi natural

Informació general

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme. També a fer de tècnic d’esports d’aigua, tècnic d’esports urbans i emergents.

La durada és de 1.400 hores (990 al centre i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • Ensenyament: Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Àmbit professional: Físic i esportiu
 • Modalitat: Presencial
Pla d'estudis

Oferim matèries amb continguts actuals i adaptats a les últimes tendències en el món de l’esport, de la mà d’especialistes en cada disciplina i enmarcat dins del pla d’estudis que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Metodologia educativa pròpia

Total d’hores del Cicle= 1.400h

 

 • El medi natural
 • Conducció de grups i activitats en el medi natural
 • Seguretat i supervivència a la muntanya
 • Conducció de grups en bicicletes
 • Conducció de grups a cavall i atencions equines bàsiques
 • Administració, gestió i comercialització en la petita empresa
 • Fonaments de l’activitat física
 • Primers auxilis
 • Activitats físiques per a persones amb discapacitats
 • Animació i dinàmica de grups
 • Formació i orientació laboral (FOL)
 • Síntesi: Activitats en el medi aquàtic
 • Orientació formativa
 • Iniciativa emprenedora
Més informació de les matèries
Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de ESO (graduat en educació secundària obligatòria)
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Documentació

La documentació requerida s’haurà de lliurar un cop feta la sol·licitud d’inscripció i realitzat el primer pagament:

 • 1 fotocòpia de DNI (anvers i revers a la mateixa cara)
 • 1 fotocòpia de la targeta sanitària individual
 • 1 fotografia de l’alumne mida carnet
 • 1 fotocòpia número afiliació a la Seguretat Social
 • 1 fotocòpia del certificat de delictes de naturalesa sexual
 • Documentació proporcionada per l’escola
 • Documentació acreditativa dels requisits d’accés:
  • Via d’accés per Títol de la ESO: Original de resguard del pagament de les taxes del títol de la ESO i notes finals de 4rt ESO.
  • Via d’accés per Proves d’accés a Grau Mig: Original del certificat de superació de les proves d’accés amb nota final.
  • Altres vies: Documentació oficial compulsada que acrediti l’acompliment dels requisits d’accés.

La orientació a l’alumnat és una peça clau dins del pla de formació integral que oferim als nostres alumnes. En aquest sentit, tractem dues tipologies d’orientació: acadèmica i laboral.

Orientació acadèmica i orientació laboral
Orientació acadèmica

Tutor docent

Els alumnes de tots els estudis d’Escola Vitae tenen una orientació acadèmica dirigida per la figura del tutor. La seva tasca principal és la d’acompanyar als alumnes durant tot el recorregut acadèmic dins del centre, així com orientar la seva formació en un futur, tant dins d’Escola Vitae com a d’altres centres.

El tutor treballarà amb l’alumnat usant quatre formats de tutoria:

1.- Tutories grupals

2.- Tutories en grup reduït (3 alumnes)

3.- Tutories individuals

4.- Tutories amb les families

Professor/a de pràctiques

Dins de l’orientació acadèmica, també està inclòsa la Formació en Centres de treball (FCT). En aquest cas és la figura d’un professor/a de pràctiques qui planteja les 3 vies que l’alumne pot triar per cursar i aprofitar al màxim aquests crèdits.

1.- Sol·licitud d’exempció de FCT

2.- Acollir-se al programa Empresa-Escola de d’Escoles Vitae: veure centres FCT

3.- Treballar de forma individual amb el tutor per aconseguir una FCT que s’ajusti a les seves necessitats.

Orientació laboral

Visió Global

El pla d’estudis de l’Escola Vitae està dissenyat amb l’objectiu que l’alumne tingui una visió global de totes les noves tendències al món de l’esport, per tal que el nostre alumnat tingui capacitat d’elecció perquè coneix el sector.

En aquest procés de descoberta hi intervé el tutor i tot l’equip de professors de les diferents matèries, i és el professional (el coach), qui ajuda a l’alumne a posar ordre a tota la informació que està rebent.

És l’alumne qui decideix!

El coach mitjançant tallers en grups reduïts formant un tàndem amb el tutor. Entre tots treballen perquè l’alumne clarifiqui i visualitzi el que vol fer durant i després de la seva etapa a Escola Vitae.

El més important per nosaltres, és que l’alumne estigui motivat i sàpiga exactament cap a on es dirigeix. Des de l’escola donem les eines per a que participi plenament de la seva presa de decisions. És l’alumne qui decideix!

Laboralment, la família de l’esport és molt amplia. A l’escola l’alumnat ho veu tot, però comença a percebre quines són les temàtiques per les que té especial motivació.

A continuació trobareu la classificació que des de l’Escola Vitae donem a les professions relacionades amb el CFGM de Conducció d’Activitats en el Medi Natural i Urbà.

Ho hem dividit en 2 grans grups, però cadascun d’ells té subgrups i el ventall de possibilitats com veureu és molt ampli.

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà, que permet accedir:

 • al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Ensenyament i Animació Sociocioesportiva
 • a batxillerat

CENTRES ESCOLA VITAE

A MÉS A MÉS

+ Equipació Escola Vitae de regal.

+ Club Esportiu Vitae: Possibilitat de representar a l’escola en competicions esportives.

VOLS REBRE INFORMACIÓ?