Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Treballar en equip

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article
Treballar en equip

Una de les competències transversals més demanades avui en dia en els llocs de treball és la capacitat de treballar bé en equip. Poder treballar de manera cooperativa en igualtat de condicions i amb respecte per les opinions dels demés és un requisit que cal ser capaços de complir.

Per què treballar en equip

Hi ha estudis han demostrat que s’obtenen majors resultats positius quan s’ha fet una cosa en grup, ja que fomenta el bon companyerisme, la integració i la fluïdesa de bones idees. Un exemple molt clar de treball en equip són els equips esportius. De fet hi ha un proverbi que diu que una sola persona pot avançar ràpid, però un grup de persones pot arribar més lluny.

Segons la Wikipèdia, alguns dels avantatges de treballar en equip són:

• Es treballa amb menys tensió perquè es comparteixen les tasques més difícils i dures
• Es comparteix responsabilitat
• Es poden compartir incentius econòmics i reconeixements professionals
• Surten més idees, el diàleg és més gratificant
• Les decisions que es prenen en grup s’accepten millor que no pas si venen d’una sola persona
• S’aconsegueix una major integració per part dels components de la entitat

També, però, hi poden haver alguns desavantatges:

• Pot haver-hi certa agressivitat manifestada com a ironia o indiferència
• Falta de posada en comú: si no hi ha ganes de posar les coses en comú, difícilment s’aconseguiran bons resultats. Cal que tothom pugui cedir una mica per tal d’arribar a un consens comú.
• Possible abandonament de l’equip: no assistir a les reunions, apartar-se, no opinar ni col•laborar… que es pot contraposar amb les persones que tenen excés de lideratge i que volen que les seves idees passin per sobre.
• No sempre es valora el grup en conjunt i no sempre es comparteixen els incentius econòmics (si n’hi ha).

Per tal que un grup funcioni bé, cal dialogar i no prendre decisions sense pensar-ho, però tampoc fa falta que es passin moltes hores debatent i discutint, ja que llavors el procés s’alenteix. Això últim és “perillós” perquè si de tant en tant no hi ha accions visibles, es pot caure en la desmotivació.