Noticias
CAT - CAS - VAS - EN

Com redactar un bon currículum

Line Spacing+- AFont Size+- Print This Article

Cercar feina és un procés que sovint costa molt, tot i que qui més qui menys ho haurà de fer diverses vegades a la seva vida. A l’hora de cercar feina és evident que hi intervenen molts factors, però un dels més importants és tenir actualitzat el currículum vitae (CV) i convertir-lo en la nostra millor arma de presentació.

Fer un bon currículum

Què cal, doncs, per redactar un bon currículum? No hi ha fórmules matemàtiques exactes que facin que un sigui millor que d’altre: alguns valoren molt el disseny, altres el contingut, altres l’originalitat (vídeocurrículums, etc.). Tanmateix existeixen unes pautes bàsiques per a tothom i que el Servei d’Ocupació a Catalunya (SOC) ha mirat de resumir a la seva pàgina web.

En línies generals:

  • El currículum s’ha d’acompanyar d’una carta de presentació: un llistat de cursos fets o experiències laborals prèvies queda una mica impersonal sense afegir-hi una carta on expliquem perquè volem accedir a aquell lloc de treball o perquè som la persona ideal per aquell càrrec.
  • Dades personals: han de ser clares. Caldrà posar nom complet i manera de contactar amb nosaltres.
  • Estudis realitzats: nom de la titulació, any en que s’ha realitzat, titulació obtinguda i centre. En alguns casos, de forma annexa, es demana una còpia compulsada d’aquestes titulacions (normalment en una segona fase o en processos d’oposició).
  • Altres estudis: aquí es poden posar estudis complementaris. Millor si són reconeguts oficialment.
  • Idiomes: si es compta amb titulacions oficials, també caldrà indicar-ho.
  • Informàtica: aquest camp s’ha ampliat molt en els darrers anys. No n’hi ha prou en indicar quins programes domines (tant de PC com Mac) sinó que també es valora molt que per exemple es tinguin coneixements vinculats amb Internet com ara posicionament web o xarxes socials.
  • Experiència professional: on s’ha treballat, quin càrrec i quines responsabilitats es tenien i quin ha sigut el període de temps. Cal destacar l’experiència en llocs de treball similars al càrrec al qual aspireu.
  • Altres dades d’interès: és un apartat molt lliure i no hi ha cap norma escrita. Penseu a qui us dirigiu i poseu informació que creieu que pugui interessar a qui llegeix el currículum. Per exemple: si heu estat delegats de curs (denota responsabilitat), si formeu part d’alguna associació, si feu alguna activitat de voluntariat, etc.

Penseu que, segons dades del SOC, el 75% de les candidatures són descartades pel CV abans d’arribar a la fase d’entrevista. És per aquest motiu que el currículum ha de ser efectiu i ha de cridar l’atenció de qui el tingui a les mans. Cuideu els detalls: fotografia a color, tipografia no molt petita, espais, etc.